งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture
Chapter09

2 การระบุความต้องการของลูกค้า
Four Phases of Product Development Product Architecture

3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Planning Concept Development System-Level Design Detail Design Testing and Refinement Production Ramp-Up Platform decision Concept decision Decomposition decision Product architecture is determined early in the development process. Product Architecture

4 Product Architecture รูปร่างของผลิตภัณฑ์ (Product Architecture)
คือ การกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์กันของชิ้นส่วน Product module Product Architecture

5 Product Architecture Modular Architecture
Modularity - ความเป็นมาตรฐานที่สามารถปรับเข้าหากันได้ ชิ้นส่วนมีหน้าที่การทำงานเพียงไม่กี่อย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนแยกแยะได้อย่างชัดเจน เรียบง่ายและมักใช้ Platform ร่วมกันได้ในผลิตภัณฑ์สายเดียวกัน Product Architecture

6 Platform Architecture of the Sony Walkman
Product Architecture

7 Trailer Example: Modular Architecture
box protect cargo from weather hitch connect to vehicle fairing minimize air drag bed support cargo loads springs suspend trailer structure wheels transfer loads to road Product Architecture

8 Product Architecture Modular Architecture
Slot-modular Bus-modular Sectional-modular Product Architecture

9 Product Architecture Integral Architecture
แต่ละชิ้นส่วนอาจทำงานได้หลายหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนแยกแยะได้ยาก มักใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานหรือลดต้นทุน Product Architecture

10 Ford Taurus Integrated Control Panel
Product Architecture

11 Trailer Example: Integral Architecture
upper half protect cargo from weather lower half connect to vehicle nose piece minimize air drag cargo hanging straps support cargo loads spring slot covers suspend trailer structure wheels transfer loads to road Product Architecture

12 Product Architecture สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ความหลากหลาย ชิ้นส่วนมาตรฐาน Product Architecture

13 Product Architecture

14 Product Architecture สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการผลิต ศักยภาพในการจัดการ Product Architecture

15 Product Architecture 1. สร้างแผนผังของผลิตภัณฑ์ 2. จัดกลุ่ม
กระบวนการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ 1. สร้างแผนผังของผลิตภัณฑ์ 2. จัดกลุ่ม 3. วางตำแหน่งคร่าวๆ 4. ระบุความเกี่ยวข้องกัน Product Architecture

16 DeskJet Printer Schematic
Flow of forces or energy Flow of material Flow of signals or data Store Output Store Blank Paper Enclose Printer Provide Structural Support Print Cartridge Position In X-Axis Paper In Y-Axis Supply DC Power “Pick” Control Printer Command Connect to Host Communicate with Display Status Accept User Inputs Functional or Physical Elements Product Architecture

17 Cluster Elements into Chunks
Enclosure Enclose Printer Print Cartridge User Interface Board Provide Structural Support Accept User Inputs Display Status Position Cartridge In X-Axis Chassis Store Output Position Paper In Y-Axis Control Printer Power Cord and “Brick” Supply DC Power Store Blank Paper “Pick” Paper Print Mechanism Paper Tray Communicate with Host Command Printer Host Driver Software Functional or Physical Elements Chunks Connect to Host Product Architecture Logic Board

18 Geometric Layout Product Architecture

19 Incidental Interactions
Enclosure User Interface Board Styling Thermal Distortion Paper Tray Vibration Print Mechanism Logic Board Host Driver Software RF Interference Thermal Distortion RF Shielding Chassis Power Cord and “Brick” Product Architecture


ดาวน์โหลด ppt รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google