งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Applied Geochemistry Geol. 205481-3 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Applied Geochemistry Geol. 205481-3 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Applied Geochemistry Geol. 205481-3 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

3 Weathering #Nature of weathering #Weathering processes -Physical weathering -Chemical weathering -Biological weathering

4

5 Degree of Rock weathering

6

7 #Factors affecting weathering processes -Resistance of minerals in weatering -Relief and drainage -Physico-chemical condition #Products of weathering -Residual primary minerals -Secondary minerals -Soluble products -Residual structures and textures

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 หินก็หิน เอาเถอะ จะกินให้ ดู

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Soil Formation #Soil profile development #Factors affecting soil formation -Parent material -Climate -Biological activity -Time

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Principle soil groups and their geographical distribution # Soil of humid regions -Tundra soils -Podzols and podzolic soils -Latosolic soils -Intrazonal hydromorhic soils #Soils of subhumid and arid regions -Chernazems and black tropical clay soils -Desert soils -Intrazonal saline and alkali soils #Mountain soils

42 Organic Matter in Soils

43

44

45

46

47

48

49

50


ดาวน์โหลด ppt Applied Geochemistry Geol. 205481-3 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google