งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อ เด็กชาย วันเฉลิม คนดี ชื่อเล่น วัน 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนฝางวิทยายน 3. อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 13 บ้านโพนแจ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อ เด็กชาย วันเฉลิม คนดี ชื่อเล่น วัน 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนฝางวิทยายน 3. อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 13 บ้านโพนแจ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชื่อ เด็กชาย วันเฉลิม คนดี ชื่อเล่น วัน 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนฝางวิทยายน 3. อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 13 บ้านโพนแจ้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 4. บิดาชื่อ สันติ บิมารดาชื่อ ลำยอง 5. เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2556

2 1. นักเรียนพระราชทาน 2. ได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำ อำเภอ 3. ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกปี 4. ได้รางวัลการแข่งขันกีฬาดีเด่น ประจำอำเภอ 5. ได้รับทุกการศึกษาเรียนดีทุกปี

3 เราจะพาออกกำลังกายทุกเช้า จันทร์ พุธ ศุกร์ เราจะช่วยกันทำความสะอาด อาคารเรียน เราจะร่วมกันต้านภัยยาเสพติด เมื่อผมได้เป็นประธานนักเรียน ผมจะจัดตั้งโครงการ “ ขยะรี ไซเคิล ” จัดตั้งเพื่อลดขยะใน โรงเรียน แล้วใช้ขยะพวกนี้ให้ เป็นประโยชน์ โดนจะทำไปรี ไซเคิลแล้วก็นำไปขาย นำ รายได้เข้าสู่โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อ เด็กชาย วันเฉลิม คนดี ชื่อเล่น วัน 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนฝางวิทยายน 3. อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 13 บ้านโพนแจ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google