งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 1. Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 2 Reports of the Professional Practice Committee Association of Art.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 1. Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 2 Reports of the Professional Practice Committee Association of Art."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 1

2 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 2 Reports of the Professional Practice Committee Association of Art Museum Directors, 1971

3 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 3 Introduction 1. A museum is defined as a permanent, non-profit institution, essentially educational or aesthetic in purpose, with professional staff, which acquires objects, cares for them, interprets them, and exhibits them to the public on some regular schedule.

4 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 4 Policy 12. Establishing policy and seeing to it that the institution follows this policy is one of the major functions of a Board. Indeed, a clear understanding of the policy on part of both the Board and the Director is essential to the smooth running of the institution….

5 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 5 Contents 15. Policy should address itself to the main functions of an art museum as they re generally defined: the acquisition, preservation, and presentation of the collections, as well as the scholarship and interpretation related to them...An effective statement should include reference to such related operational elements as educational programs, membership, public relations, and volunteer organizations, as they relate to the institution.

6 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 6 The Collections 22. The collection exists for the benefit of everyone; it should be easily accessible as is consistent with the safety of the individual objects. The preservation and the growth of the collections for future generations must be a primary concern.

7 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 7 Acquisitions: Purchases 27. A similar procedure should be followed for gifts offered to the collections. However, while circumstances may dictate some necessary deviations from this policy, it is strongly advised that gifts and bequests be of a clear and unrestricted nature, and no work should be accepted with an attribution or circumstances of exhibition guaranteed in perpetuity.

8 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 8 Disposals 30. The disposal of a work of art from a museum’s collection requires particularly rigid examination because such an action is usually irrevocable. While the retention of all material entering a collection can be justified, disposal on grounds of taste is problematical and should exercised with great caution. Any disposal should be related to a broad policy rather than to the exigencies of the moment.

9 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 9 Cataloguing 31. The cataloguing of works in the museum’s collection should be regarded as an integral part of their presentation. It is ultimately the responsibility of the Director, with the advice of the Curators. Correctness insofar as possible is essential if the museum is to fulfill its responsibility; therefore, regardless of exterior opinion and pressures, the information must represent the current reasoned convictions of the staff...Major changes in attribution or in attitudes concerning authenticity should be reported to the Board.

10 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 10 Preservation 33. Once an object becomes part of a collection, its preservation is the responsibility of the Director. In consultation with Curator concerned and a Conservator, within the adopted policy of the Board....

11 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 11 Display 35. While the selection of works to be displayed is a matter of professional judgment, the manner of their exhibition is more a matter of aesthetic taste than principle. The Director necessarily has the final responsibility for the installation, but much of that responsibility can be given to the Museum Designer (if one exists) and the Curator concerned.

12 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 12 The Program: Definition 47. The program includes a wide range of activities. Often special exhibitions attract the widest public interest. The education program, geared to different levels, may present lectures, gallery talks, programs of the performing arts, films, art classes, and audiovisual displays, as well as activities beyond the museum walls.

13 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 13 Fund-Raising 57. In planning a museum’s fiscal policies it must be recognized that while a museum may generate funds to suport its primary purpose, the museum is not established as a profit-making corporation.

14 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 14 Conclusion 92. A museum is an intricate organization. Trustees, administrators, curators, staff, visitors, members, and public officials all have an interest in the institution…In principle, the museum exists to make its collections and its related programs available to the greatest number of people. This objective is most likely to be achieved where there is a division of responsibility, a sharing of information, and a readiness to subject authority to the requirements of a well-defined system of accountability.

15 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 15 การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติภูมิภาค การบริหารงานเพื่อการพัฒนากิจการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ห้องบรรยายอาคารดำรงรา ชานุภาพ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 26-28 กุมภาพันธ์ 2533 “ ปัญหาเรื่องของความขาดแคลน หรือ ขาดคน ขาดเงิน ซึ่งมีผู้รู้บอกว่า การ เสนอปัญหาอย่างนี้ย่อมไม่มีวันสิ้นสุด เป็นปัญหามาตรฐานอย่างนี้ ดร. ก่อ กล่าวไว้นานแล้ว ซึ่งบางครั้งบนความ ขาดแคลนนั้นหากมีวิธีการ มีระบบการ จัดการที่ดีก็จะคลี่คลายปัญหานั้นได้ไป ไม่น้อย ….” [ นายสมคิด โชติกวณิชย์, รอง อธิบดีกรมศิลปากร ]

16 Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 16 การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติภูมิภาค การบริหารงานเพื่อการพัฒนากิจการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ห้องบรรยายอาคารดำรงรา ชานุภาพ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 26-28 กุมภาพันธ์ 2533 “… พิพิธภัณฑ์ เงียบมานานแล้ว ครั้งสุดท้าย เข้ามาเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประมาณ 30 ปีที่แล้ว 2503 ตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ม. 6 มาเที่ยววันเด็ก ต่อจากนั้น ไม่เคยมาอีกเลย และไม่คิดว่าจะมาด้วย … อย่าหาว่าผมล่วงเกิน นะครับ มันไม่เปลี่ยนเลย มันไม่ไดนามิค ได นามิคคือปรับตัวให้เป็นไปตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและความนิยม … ไม่เคยดึงคนร่วม สมัยมาเข้ามาดู … ท่านไม่ร่วมสมัย ท่านไม่ได้ ดึงคนวัยรุ่นหรือเด็กเข้ามาหาท่าน คนที่จะมา พิพิธภัณฑ์ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติซึ่งเขาชอบมิว เซียมอยู่แล้ว ก็เป็นเด็กนักเรียนที่ครูให้มาทำ การบ้าน ทำรายงาน ไม่งั้นก็ไม่มา ไม่รู้จะมา ทำไม ไม่ใช่ที่เที่ยว มาเดินดมกลิ่นอับๆแตะก็ ไม่ได้ จับก็ไม่ได้ ห้ามไปหมดเลย ไม่รู้ตั้งไว้ ทำไม …” [ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ]


ดาวน์โหลด ppt Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 1. Analising Art ดร. จิตติมา อมร พิเชษฐ์กูล 2 Reports of the Professional Practice Committee Association of Art.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google