งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pathology of fatty liver: differential diagnosis of

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pathology of fatty liver: differential diagnosis of"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pathology of fatty liver: differential diagnosis of
non-alcoholic fatty liver disease ว่าที่ร.ต.หญิงอัญชลี ลำดวน

2 รศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา
พยาธิวิทยาของภาวะไขมันสะสมในตับ วินิจฉัยความแตกต่างของโรคไขมันในตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ Matthew M Yeh, Elizabeth M Brunt อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา

3 Fatty liver disease: ภาวะไขมันสะสมในตับ
สีตับปกติ ผิดปกติ ปกติ

4 d a e b c f Figure 1

5 Epidemiology Role of liver biopsy

6 Primary lesions and differential diagnostic considerations
Histopathological features of non-alcoholic liver disease and alcoholic liver disease Primary lesions and differential diagnostic considerations

7 Distinguishing non-alcoholic fatty liver disease and
alcoholic liver disease Figure 2 Figure 3

8 Grading and staging non-alcoholic fatty liver disease
Figure 4

9 Grading and staging alcoholic liver disease
Histopathological differential diagnosis of fatty liver disease Table 1 Table 2

10 Autoimmune liver disease Iron-overload diseases
Wilson disease Table 3

11 Non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic
steatohepatitis in the paediatric population Figure 5

12 non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic liver disease

13 จบการนำเสนอ

14 QUESTION?


ดาวน์โหลด ppt Pathology of fatty liver: differential diagnosis of

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google