งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pathology of fatty liver: differential diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease ว่าที่ร. ต. หญิงอัญชลี ลำดวน 51312338.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pathology of fatty liver: differential diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease ว่าที่ร. ต. หญิงอัญชลี ลำดวน 51312338."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pathology of fatty liver: differential diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease ว่าที่ร. ต. หญิงอัญชลี ลำดวน 51312338

2 พยาธิวิทยาของภาวะไขมันสะสมในตับ วินิจฉัยความแตกต่างของโรคไขมันในตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ รศ. พ. ต. อ. หญิงดร. พัชรา สินลอยมา อาจารย์ที่ปรึกษา Matthew M Yeh, Elizabeth M Brunt

3 Fatty liver disease: ภาวะไขมันสะสมในตับ สีตับปกติ ปกติผิดปกติ

4 a b c d e f Figure 1

5 Epidemiology Role of liver biopsy

6 Histopathological features of non-alcoholic liver disease and alcoholic liver disease Primary lesions and differential diagnostic considerations

7 Distinguishing non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic liver disease Figure 2Figure 3

8 Figure 4 Grading and staging non-alcoholic fatty liver disease

9 Grading and staging alcoholic liver disease Histopathological differential diagnosis of fatty liver disease Table 1 Table 2

10 Autoimmune liver disease Iron-overload diseases Wilson disease Table 3

11 Non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis in the paediatric population Figure 5

12 Fatty liver disease: non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic liver disease

13 จบการ นำเสนอ

14 QUESTI ON?


ดาวน์โหลด ppt Pathology of fatty liver: differential diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease ว่าที่ร. ต. หญิงอัญชลี ลำดวน 51312338.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google