งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงรายการหนังสือ ภาษาต่างประเทศโดย ใช้ USMARC นางสาวอรพรรณ โพกพาน งานวิเคราะห์และจัดระบบ ทรัพยากรสารนิเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงรายการหนังสือ ภาษาต่างประเทศโดย ใช้ USMARC นางสาวอรพรรณ โพกพาน งานวิเคราะห์และจัดระบบ ทรัพยากรสารนิเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงรายการหนังสือ ภาษาต่างประเทศโดย ใช้ USMARC นางสาวอรพรรณ โพกพาน งานวิเคราะห์และจัดระบบ ทรัพยากรสารนิเทศ

2 เขต ข้อมูล 020 ISBN 100 Main entry – Personal Name 110 Main entry – Corporate name 111 Main entry – Meeting Name 245 Title Statement 250 Edition Statement 260 Publication, Distribution, etc. (Imprint) 300 Physical Description 440 Series Statment 500,502,504,505 Note 600,650,651 Subject 700 Added Entry- Personal Name

3 020 International Standard Book Number เลขมาตรฐานสากลประจำ หนังสือ ไม่ลงคำว่า ISBN ไม่ใช้ เครื่องหมาย – ไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ที่ตอนท้ายของข้อมูล ตัวอย่าง 020 bb 9789812453105

4 100 รายการหลัก ชื่อบุคคล 1. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคล (Tag 100) งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคลคนเดียว จะลงรายการบุคคลนั้นเป็นรายการ หลัก ( กฎ AACR2) ตัวอย่าง Tag 100 1b Craven, Wayne

5 2. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคล 2 คน จะลงรายการ บุคคลแรกเป็นรายการหลัก ตัวอย่าง Tag 100 1b Davidson, Marshall B. Tag 245 14 The American wing at the Metropolitan Museum of Art /|cMarshall B. Davidson, Elizabeth Stillinger 100 รายการหลักชื่อ บุคคล

6 3. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคล 3 คน จะลงรายการ บุคคลแรกเป็นรายการหลัก ตัวอย่าง Tag 100 1b Duderstadt, James J.,|d1942- Tag 245 10 Principles of engineering /|cJames J. Duderstadt, Glenn F. Knoll, George S. Springer 100 รายการหลักชื่อ บุคคล

7 4. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคลมากกว่า 3 คน จะลง รายการบุคคลแรกเป็นรายการหลัก ตัวอย่าง Tag 100 1b Joseph, Alexander Tag 245 10 Physics for engineering technology /|cAlexander Joseph... [et al.] 100 รายการหลักชื่อ บุคคล

8 110 รายการหลักชื่อ นิติบุคคล นิติบุคคล = สมาคม สถาบัน บริษัทธุรกิจ หน่วยงานที่ ไม่หวังกำไร รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล โครงการและ แผนงาน หน่วยงานทางศาสนา วัดในท้องถิ่น และ การประชุม ตัวอย่าง Tag 110 2b Chiangmai University.|bFaculty of Social Sciences. Tag 245 10 Democratic campaign activities August-Septmber 1992 /|cFaculty of Social Sciences, Chiangmai University.

9 111 รายการหลักที่เป็นชื่อการ ประชุม ชื่อของการประชุมทางวิชาการ การจัด นิทรรศการ งานแสดงสินค้า เทศบาล การ แข่งขันกีฬา ฯลฯ ใช้ชื่อของการประชุม การ จัดงาน ฯลฯ เป็นรายการหลัก |a ชื่อของการประชุม (Meeting name) |c สถานที่จัดประชุม (Location of meeting) |d ปีที่จัดประชุม (Date of meeting) |n ครั้งที่จัดประชุม (Number of part/section/meeting)

10 รายการหลักที่เป็นชื่อการประชุม (Tag 111) ตัวอย่าง 111 2b Conference on Philosophy and Its History|d(1983:| cUniversity of Lancaster) 111 2b Workshop on Primary Health Care|d(1983 :|cChiang Mai)

11 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้ง ความรับผิดชอบ ใช้บันทึกชื่อเรื่อง และส่วนความรับผิดชอบ ประกอบด้วยชื่อเรื่องที่เหมาะสมและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง ผู้รับผิดชอบในเรื่อง ต่างๆ 1. งานที่ไม่ทราบผู้แต่งที่เป็นบุคคล ตัวอย่าง Tag 245 00 Controller’s handbook /|cedited by James S. Reece 2. งานที่ทราบชื่อผู้แต่ง 245 10 Aspects of modern art :|boriginal colour graphic /|cMichael Craig-Martin 245 12 A Basic introduction to pollutant fate and transport :|ban integrated approach with chemistry, modeling, risk assessment, and environmental legislation /|cFrank M. Dunnivant, Elliot Anders

12 indicator ที่แตกต่าง a = 2 / an= 3 / the = 4 นั้นหมายความว่า การสืบค้นจะไม่นับ คำเหล่านี้ แต่จะไปนับ คำถัดไป อักษระ ตามลำดับ ที่ของ Indicator เช่น ชื่อเรื่อง The future for renewable energy ต้องลง ว่า Tag 245 0 4 The future for renewable energ เพราะเมื่อระบบค้นจะค้นที่คำว่า future for renewable energ ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ 4 โดยนับ รวมช่องว่างด้วย 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความ รับผิดชอบ

13 245 13 An Introduction to high voltage engineering /|cSubir Ray 245 14 The Art and craft of jewelry /|cJanet Fitch ; photography by Kevin Summers. 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความ รับผิดชอบ การลงรายการหนังสือภาษาอังกฤษ Tag 245 รายการ ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ กรณี ถ้ามีชื่อผู้แต่ง Indicator จะเป็นดังนี้ * ถ้า " มี " ชื่อผู้ แต่ง = t 245 1 0 * ถ้า " ไม่มี " ชื่อผู้ แต่ง = t 245 0 0 TI P

14 กรณี ชื่อเรื่องที่มีคำนำหน้าว่า a/ an / the เช่น ชื่อเรื่องที่มี ผู้แต่ง แล้วชื่อเรื่องขึ้นต้น ด้วย a = tag 245 1 2 an = tag 245 1 3 the = tag 245 1 4 เช่น ชื่อเรื่องที่ไม่มี ผู้แต่ง แล้วชื่อเรื่อง ขึ้นต้นด้วย a = t 245 0 2 an = t 245 0 3 the = t 245 0 4 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความ รับผิดชอบ

15 250 Edition statement ครั้ง ที่พิมพ์ ใช้บันทึกครั้งที่ พิมพ์ 250 bb 1st ed 250 bb 3rd ed 250 bb 4th ed

16 ใช้บันทึกเมืองที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ 260 Publication, Distribution, etc.

17 300 Physical Description ลักษณะทางกายภาพ (R) ใช้ในการบันทึกลักษณะทางกายภาพของวัสดุ | a = จำนวนหน้า แผ่น เล่ม | b = รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับลักษณะ รูปเล่ม เช่น ภาพประกอบ สี ความเร็ว | c = ขนาด | e = วัสดุที่มาพร้อมกับวัสดุที่กำลังลง รายการ r 300 bb xxii, 480 p :|bill +|e1 computer optical disc (4 3/4 in)

18 300 Physical Description ลักษณะทางกายภาพ (R) r 300 bb xxii, 480 p :|bill +|e1 computer optical disc (4 3/4 in) r 300 bb xi, 276 p. :|bcol. ill.

19 440 ส่วนของการแจ้งเกี่ยวกับชุด / ชื่อ ชุดที่ทำรายการเพิ่ม

20 500 General note หมายเหตุที่ เป็นข้อมูลทั่วไป ใช้บันทึกข้อความ หมายเหตุต่างๆที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ วัสดุที่กำลังลงรายการ n 500 bb Translated from German n 500 bb Program notes by Phillip Ramey on album 502 Dissertation Note หมายเหตุ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ซี่งอาจรวมถึงปริญญา ของผู้แต่ง ปีที่จบ 502 bb Thesis (Ph.D) – University of Washington 502bb Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and instruction))-- Chiang Mai University

21 n 504 bb Bibliography: p. 213-230. n 504 bb Includes bibliographical references and index. 504 Bibliography Note หมายเหตุ เกี่ยวกับบรรณานุกรม เป็นหมายเหตุเกี่ยวกับ บรรณานุกรมหรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นรายการอ้างอิง รวมทั้งดัชนี

22 505 หมายเหตุที่เป็นสารบัญ มี 2 ระดับ คือ สารบัญที่มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐานและสารบัญแบบละเอียด โดยมากใช้กับวัสดุที่มีหลายเรื่องหรือมีหลายตอน (Part)

23 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล 610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล

24 650 หัว เรื่องทั่วไป d 650 b0 Rural credit|zAsia, Central d 650 b0 Banks and banking 651 หัวเรื่องที่เป็นชื่อทาง ภูมิศาสตร์ d 651 b0 Thailand |xDescription and travel

25 700 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อบุคคล 710 รายการเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล 700 10 Lamberte, Mario B.,|eed 710 20 Asian Development Bank

26 ตัวอย่างการลงรายการหนังสือ ภาษาต่างประเทศ

27 ตัวอย่างการลงรายการหนังสือที่ ไม่มีชื่อผู้แต่ง

28 ตัวอย่างการลงรายการหนังสือที่มีชื่อ เรื่องแตกต่าง

29 ตัวอย่างการลงรายการหลักชื่อ การประชุม

30 ตัวอย่างการลงรายการ วิทยานิพนธ์

31 ตัวอย่างรายการหลักชื่อนิติ บุคคล

32 ตัวอย่างการลงรายการเพิ่มชื่อนิติ บุคคล

33 ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การลงรายการหนังสือ ภาษาต่างประเทศโดย ใช้ USMARC นางสาวอรพรรณ โพกพาน งานวิเคราะห์และจัดระบบ ทรัพยากรสารนิเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google