งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นใน เอเชีย Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of Jun 2011 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2011 (Estimated)

4 Number of Listed Companies : Asia Countries Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยัง ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย (As of Jun 2011)

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization at the end of Jun 2011. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of Jun 2011)/Market Capitalization (at the end of Jun 2011)}*12 ในเดือนมิถุนายน 2554 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทย ในภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 อยู่ในระดับเดียวกับ สิ้นปี 2553 ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในเดือนมกราคม 2554 – เดือนมิถุนายน 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex- Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg at the end of Jul 2011 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เพิ่มขึ้น 8.89 เท่า Percenta ge Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. Thail and: 889 % Jul-11

8 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมี อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำในขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นใน เอเชีย Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg at the end of Jul, 2011 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2010 and Jul 2011) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 10% จากสิ้นปี 2553 Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 30 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 30 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 279.2 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 49.4 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.7 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.7 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 30 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 279.2 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 49.4 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.7 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.7 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) June 2011 Domestic Market Capitalization (USD Billion) June 2011

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในเดือนมกราคม 2554 – เดือนมิถุนายน 2554 จัดอยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับ ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 113.2 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 6.8 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 8.7 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 113.2 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 6.8 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 8.7 เท่า Total Value of Share Trading (USD Billion) January - June 2011 Total Value of Share Trading (USD Billion) January - June 2011

13 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 544 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ใน อันดับที่ 23 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 544 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.7 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 544 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.7 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า Number of Listed Companies June 2011 Number of Listed Companies June 2011


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google