งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

310355 Computer Graphics. Course Information ผู้สอน : ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  office hrs in SD 517, Thu 13.00-15.00

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "310355 Computer Graphics. Course Information ผู้สอน : ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  office hrs in SD 517, Thu 13.00-15.00"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 310355 Computer Graphics

2 Course Information ผู้สอน : ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  office hrs in SD 517, Thu 13.00-15.00 http://www.informatics.buu.ac.th/~ureerat/310355  All course materials are available there (slides, assignments, sample code etc) contact email  ureerat.w@gmail.com or ureerat@hotmail.com ureerat.w@gmail.com ureerat@hotmail.com Objective:  ปูพื้นฐานอย่าง กว้างๆ ของ Computer Graphics  เข้าใจถึงเทคนิคต่างๆ ที่นำกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์มาใช้งาน  เข้าใจถึงกระบวนการสร้างภาพ 2 และ 3 มิติ

3 Course Information Attendance and Participation10% Assignments + Quiz25% Midterm30% Final 35%

4 What is Computer Graphics ? Computer Graphics = Computer + Graphics Graphics มาจากรากศัพ์ภาษากรีก 2 คำ ได้แก่  Graphikos หมายถึง การวาดเขียนภาพ  Graphein หมายถึง การเขียนรูปภาพ

5 What is Computer Graphics ? Computer Graphics = ขบวนการสร้างภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ = การสร้างและการจัดการภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์

6 What is Computer Graphics ? Simple Definition:  ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้าง รูปภาพต่าง ๆ ( การออกแบบ Hardware, Software ที่ใช้, Algorithm ต่างๆ ) Representative Uses of Computer Graphics  User interfaces Mac, Windows (TM) เป็นต้น  Simulation  Design  Display of information

7 How to create the picture?

8 Graphics Primitives Drawing primitives  Points, lines, circles, arcs, curves, polygons Scene primitives  Lights, virtual camera, material descriptions Lots of drawing primitives form a model of some object The model plus the scene primitives let us make a picture

9 MODELIMAGECONCEPT Modelling MODELS (in computer graphics): A Digital, Descriptive or Mathematical representation of a scene or object that can be stored (efficiently) in computer memory.

10

11 © Walt Disney and TSL

12

13 MODELIMAGECONCEPT Rendering The rendered IMAGE is a visual representation of the model on digital output media.

14 Rendering A single model might be represented in many different ways.

15 Primitive Operations Transformations on drawing primitives  Translate

16 Primitive Operations (Cont.) Rotate

17 Primitive Operations (Cont.) Scale

18 Lecture Topics Mathematical Foundation Coordinate Systems Graphics Systems Graphics Output Primitives Attributes of Graphics Primitives Geometric Transformations Viewing: 2D, 3D Etc.

19 Text Books D. Hearn, M.P. Baker, Computer Graphics, C Version. Pearson Prentice Hall D. Hearn, M.P. Baker, Computer Graphics with OpenGL. Third Edition. Pearson Prentice Hall. Computer Graphics using OpenGL (3rd edition)  F.S. Hill, Jr. and Stephen M. Kelley


ดาวน์โหลด ppt 310355 Computer Graphics. Course Information ผู้สอน : ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  office hrs in SD 517, Thu 13.00-15.00

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google