งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

310355 Computer Graphics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "310355 Computer Graphics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Graphics

2 Course Information ผู้สอน : ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
office hrs in SD 517 , Thu All course materials are available there (slides, assignments, sample code etc) contact or Objective: ปูพื้นฐานอย่าง กว้างๆ ของ Computer Graphics เข้าใจถึงเทคนิคต่างๆ ที่นำกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์มาใช้งาน เข้าใจถึงกระบวนการสร้างภาพ 2 และ 3 มิติ

3 Course Information Attendance and Participation 10%
Assignments + Quiz 25% Midterm % Final %

4 What is Computer Graphics ?
Computer Graphics = Computer + Graphics Graphics มาจากรากศัพ์ภาษากรีก 2 คำ ได้แก่ Graphikos หมายถึง การวาดเขียนภาพ Graphein หมายถึง การเขียนรูปภาพ

5 What is Computer Graphics ?
= ขบวนการสร้างภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ = การสร้างและการจัดการภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์

6 What is Computer Graphics ?
Simple Definition: ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างรูปภาพต่าง ๆ ( การออกแบบ Hardware, Software ที่ใช้, Algorithm ต่างๆ) Representative Uses of Computer Graphics User interfaces Mac, Windows(TM) เป็นต้น Simulation Design Display of information

7 How to create the picture?

8 Graphics Primitives Drawing primitives
Points, lines, circles, arcs, curves, polygons Scene primitives Lights, virtual camera, material descriptions Lots of drawing primitives form a model of some object The model plus the scene primitives let us make a picture

9 Modelling CONCEPT MODEL IMAGE MODELS (in computer graphics): A Digital, Descriptive or Mathematical representation of a scene or object that can be stored (efficiently) in computer memory.

10

11 © Walt Disney and TSL

12 Concept Image – Graphics is not all about Photoshop

13 Rendering CONCEPT MODEL IMAGE The rendered IMAGE is a visual representation of the model on digital output media.

14 A single model might be represented in many different ways.
Rendering A single model might be represented in many different ways.

15 Primitive Operations Transformations on drawing primitives Translate

16 Primitive Operations (Cont.)
Rotate

17 Primitive Operations (Cont.)
Scale

18 Lecture Topics Mathematical Foundation Coordinate Systems
Graphics Systems Graphics Output Primitives Attributes of Graphics Primitives Geometric Transformations Viewing: 2D, 3D Etc.

19 Text Books D. Hearn, M.P. Baker, Computer Graphics , C Version. Pearson Prentice Hall D. Hearn, M.P. Baker, Computer Graphics with OpenGL. Third Edition. Pearson Prentice Hall. Computer Graphics using OpenGL (3rd edition) F.S. Hill, Jr. and Stephen M. Kelley


ดาวน์โหลด ppt 310355 Computer Graphics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google