งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Port Folio and 360° evaluation Adisak Tantiworawit, MD Division of Hematology, Department of Medicine Faculty of Medicine, ChiangMai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Port Folio and 360° evaluation Adisak Tantiworawit, MD Division of Hematology, Department of Medicine Faculty of Medicine, ChiangMai University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Port Folio and 360° evaluation Adisak Tantiworawit, MD Division of Hematology, Department of Medicine Faculty of Medicine, ChiangMai University

2 Clinical fellowship and Chief clinical fellow in Leukemia and Stem cell transplantation, University of British Columbia

3 Clinical fellowship in Leukemia and Stem cell transplantation Inpatient unit – Autologous unit – Allogeneic unit Day care Call Duty (night and weekend) Outpatient and GVHD clinic Cell separator and stem cell collection unit Cryopreserve and clinical cell therapy Lymphoma group of BCCA

4 Research

5 BLOOD, 16 DECEMBER 2010 VOLUME 116, NUMBER 25

6 Research

7 CML – Clinical characteristics and long term outcome of sudden blastic phase in CML patient received treatment with imatinib – Clonal evolution but not variant chromosome translocation is the adverse prognosis in cytogenetic response and survival in CML patients treated with imatinib

8

9 Future Task and Faculty Support Stem cell transplantation unit – Patient Unit – Apheresis and stem cell collection unit – Cryopreserve unitAdministrative – Blood bank and Executive – Man power Power Staff, Resident, Nurse, Med Tech – Instrument – Multi division, department – Research and new treatment

10 โรค / พ. ศ 254825492550255125522553 Lymph oma 156169137 201278231 CML 293623 262429 AML 534253 455366 CLL 554 674 ALL 12135 17 11 MM 283019 313457 BMT -- 1339 หมายเหตุ ปี 2554 มี case ที่รอส่ง ASCT อยู่ 4 ราย ข้าราชการ VS ปกส. VS ปสน. สถิติจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาจำแนกตามโรคและปี พุทธศักราช

11

12 3 million 1.5 million 0.6 million First few cases ?

13 Certificate in medical education, University of Dundee

14

15

16 Future Task and Faculty Support Division of Hematology and Department of Medicine – Medical Education Medical student Resident and Fellow – Curriculum – Assessment Faculty of Medicine – Causal and Informal

17


ดาวน์โหลด ppt My Port Folio and 360° evaluation Adisak Tantiworawit, MD Division of Hematology, Department of Medicine Faculty of Medicine, ChiangMai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google