งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็น ด้านบนสุดของสแตก (Top of Stack) เรียกว่าตัวชี้สแตก (Stack Pointer) มี รูปแบบเป็น Top(S)

2 ให้ Y เป็นสแตกเก็บค่าตัวเลขได้ ไม่เกิน 6 ตัว Push(‘2’),Push(‘5’),Push(‘3’) Pop(),Push(‘9’), Push(‘0’) Push(‘4’) Push(‘6’),Pop()

3 เริ่มต้นจาก การสร้าง สแตก Y ขึ้นมาทำงาน จำได้สแตก ว่าง ไม่มี สมาชิกโดย ตัวชี้สแตก Top ยังไม่มี ค่า Top

4 2 นำค่า 2 เข้า มาเก็บเป็นตัว แรกโดยใช้ Push(‘2’) สแตก Y=[2] ตัวชี้สแตก Top = 2 Top

5 2 5 นำค่า 5 เข้ามาเก็บ เป็นตัวแรก โดยใช้ Push(‘5’) สแตก Y=[5] ตัว ชี้สแตก Top = 5 Top

6 2 5 3 นำค่า 3 เข้ามาเก็บ เป็นตัวแรก โดยใช้ Push(‘3’) สแตก Y=[3] ตัว ชี้สแตก Top = 3

7 5 2 ต้องการดึง ค่าออกมา โดยใช้ Pop() สแตก Y=[2,5,3] ตั วชี้สแตก Top = 3 Top

8 2 5 9 นำค่า 9 เข้ามาเก็บ เป็นตัว แรกโดย ใช้ Push(‘9’) สแตก Y=[9] ตัว ชี้สแตก Top = 9 Top

9 2 5 9 0 นำค่า 0 เข้ามาเก็บ เป็นตัวแรก โดยใช้ Push(‘0’) สแตก Y=[0] ตัว ชี้สแตก Top = 0 Top

10 2 5 9 0 4 นำค่า 4 เข้ามาเก็บ เป็นตัวแรก โดยใช้ Push(‘4’) สแตก Y=[4] ตัว ชี้สแตก Top = 4 Top

11 2 5 9 0 4 6 นำค่า 6 เข้ามาเก็บ เป็นตัวแรก โดยใช้ Push(‘6’) สแตก Y=[6] ตัว ชี้สแตก Top = 6 Top

12 2 5 9 0 4 ต้องการดึง ค่าออกมา โดยใช้ Pop() สแตก Y=[2,5,9,0,4,6] ตัวชี้สแตก Top = 6 Top

13 อัลกอริทึมการแปลงนิพจน์แบบ Infix เป็นแบบ Postfix โจทย์ 10+5-(8/2)*3

14 ผลลัพธ์ Stack

15 10+5-(8/2)*3 10 ผลลัพธ์ Stack

16 10+5-(8/2)*3 10 ผลลัพธ์ + Stack

17 10+5-(8/2)*3 105 ผลลัพธ์ + Stack

18 10+5-(8/2)*3 105 ผลลัพธ์ + - Stack

19 10+5-(8/2)*3 105 ผลลัพธ์ + - ( Stack

20 10+5-(8/2)*3 1058 ผลลัพธ์ + - ( Stack

21 10+5-(8/2)*3 1058 ผลลัพธ์ + - ( / Stack

22 10+5-(8/2)*3 10582 ผลลัพธ์ + - ( / Stack

23 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - Stack

24 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - * Stack

25 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - * Stack 3

26 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - Stack 3 *

27 10+5-(8/2)*3 10 ผลลัพธ์ Stack 582/310 *+

28 10+5-(8/2)*3 10 ผลลัพธ์ Stack 582/310 *+-

29 อัลกอริทึมการหาค่าคำตอบจาก นิพจน์ Postfix 582/3*+10-

30 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ Stack

31 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 Stack

32 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 5 Stack

33 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 5 8 Stack

34 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 5 8 2 Stack

35 10 5 8 2 / 3 * +- 8/2 ผลลัพธ์ 10 5 Stack

36 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 5 4 Stack

37 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 5 4 3 Stack

38 10 5 8 2 / 3 * +- 4*3 ผลลัพธ์ 10 5 Stack

39 10 5 8 2 / 3 * +- 5+12 ผลลัพธ์ 10 Stack

40 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 17 Stack

41 10 5 8 2 / 3 * +- ผลลัพธ์ 10 5 12 Stack


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google