งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 โครงสร้าง ข้อมูลลิ้งค์ลิสต์ การจัดเก็บที่มีรูปแบบเรียงตามลำดับ (Sequential) เปลี่ยนมาใช้รูปแบบไม่เรียง ตามลำดับและสมาชิกทุกตัวจะถูกเชื่อม (Link)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 โครงสร้าง ข้อมูลลิ้งค์ลิสต์ การจัดเก็บที่มีรูปแบบเรียงตามลำดับ (Sequential) เปลี่ยนมาใช้รูปแบบไม่เรียง ตามลำดับและสมาชิกทุกตัวจะถูกเชื่อม (Link)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 โครงสร้าง ข้อมูลลิ้งค์ลิสต์ การจัดเก็บที่มีรูปแบบเรียงตามลำดับ (Sequential) เปลี่ยนมาใช้รูปแบบไม่เรียง ตามลำดับและสมาชิกทุกตัวจะถูกเชื่อม (Link) ต่อ เข้าด้วยกันเมื่อมีการลบค่าสมาชิกตัวใดออกหรือ แทรกค่าสมาชิกใหม่เข้ามา ก็จะทำให้สมาชิกอื่น ๆ มีการขยับตำแหน่งตามไปด้วย

2 รูปแบบโครงสร้างข้อมูลลิ้งค์ลิสต์ LnLn Null... L2L2 L1L1 Info Next Info Next Info Next Info Next Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 Fir st

3 อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลงในลิ้งค์ลิสต์

4 อัลกอริทึมการลบโหนดออก จากลิ้งค์ลิสต์

5 อัลกอริทึมการวิ่งไปยังแต่ละ โหนดในลิ้งค์ลิสต์

6 ลิ้งค์ลิสต์วงกลม วิธีการที่ทำให้สามารถวิ่งจาก โหนดหนึ่งจะไม่สามารถชี้กลับไป ยังโหนดอื่น ๆ ได้ในลิ้งค์ลิสต์ โดยให้ตัวชี้ของโหนดสุดท้ายซึ่ง เดิมเป็นค่า NULL ก็ให้ชี้กลับไป ยังโหนดแรกแทน

7 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ประสิทธิภาพจึงนำลิ้วค์ลิสต์สอง ทาง (Doubly Linked List) มาใช้ แทนลิ้งค์ลิสต์เดียวประกอยด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนเก็บข้อมูล (Info) ใช้เก็บ ข้อมูลข่างสารที่มีโครงสร้างข้อมูล เบื้องต้น หรือ เรียบง่าย

8 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง ( ต่อ ) 2. ส่วนการเชื่อมต่อถัดไป (Next) เป็นตัวชี้หรือพอยเตอร์เก็บคา แอดเดรสใช้อ้างไปยังโหนด ถัดไปในหน่วยความจำ 3. ส่วนการเชื่อมต่อก่อนหน้า เป็น ตัวชี้หรือพอยน์เตอร์เก็บค่า แอดเดรสใช้อ้างกลับไปยังโหนด ก่อนหน้าในหน่วยความจำ

9 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง Fir st Null L1L1 Info Next Prior Info Next Prior Info Next Prior...LnLn Null

10 อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลง ในลิ้งค์ลิสต์สองทาง

11 อัลกอริทึมการลบโหนดออกจา กลิ้งค์ลิสต์สองทาง

12 ลิ้งค์ลิสต์หลายทาง มีอยู่หลายกรณีที่นำลิ้งค์ ลิสต์มาใช้งานตามความ เหมาะสมซึ่งแต่ละโหนดจะถูก กำหนดให้ส่วนการเชื่อมต่อมี มากกว่าสองทาง แต่ละโหนด ในลิ้งค์ลิสต์จะมีตัวชี้สามทาง โดยมีพื้นฐานเป็นลิ้งค์ลิสต์สอง ทางซึ่งมี

13 ลิ้งค์ลิสต์หลายทาง ( ต่อ ) ส่วนเก็บข้อมูลคือ NameLength เก็บค่าความยาว ของสตริง กับส่วนเชื่อมต่อที่เป็น ตัวชี้ Right และ Left และส่วน เชื่อมต่อที่สามคือ ตัวชี้ NamePtr ใช้ชี้ไปยังข้อมูลจริงอีกทีซึ่งมี โครงสร้างข้อมูลสตริงเก็บไว้ใน หน่วยความจำที่ขอมาแทนการ เก็บไว้ภายในโหนด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 โครงสร้าง ข้อมูลลิ้งค์ลิสต์ การจัดเก็บที่มีรูปแบบเรียงตามลำดับ (Sequential) เปลี่ยนมาใช้รูปแบบไม่เรียง ตามลำดับและสมาชิกทุกตัวจะถูกเชื่อม (Link)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google