งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็น ด้านบนสุดของสแตก (Top of Stack) เรียกว่าตัวชี้สแตก (Stack Pointer) มี รูปแบบเป็น Top(Y)

2 ให้ Y เป็นสแตกเก็บค่าตัวเลขได้ ไม่เกิน 6 ตัว Push(‘2’),Push(‘5’),Push(‘3’) Pop(),Push(‘9’), Push(‘0’) Push(‘4’) Push(‘6’),Pop()

3 เริ่มต้นจาก การสร้าง สแตก Y ขึ้นมาทำงาน จำได้สแตก ว่าง ไม่มี สมาชิกโดย ตัวชี้สแตก Top ยังไม่มี ค่า Top

4 2 นำค่า 2 เข้า มาเก็บเป็นตัว แรกโดยใช้ Push(‘2’) สแตก Y=[2] ตัวชี้สแตก Top = 2 Top

5 2 5 นำค่า 5 เก็บต่อโดย ใช้ Push(‘5’) สแตก Y=[2,5] ตัวชี้สแตก Top = 5 Top

6 2 5 3 นำค่า 3 เก็บต่อโดย ใช้ Push(‘3’) สแตก Y=[2,5,3] ตัวชี้สแตก Top = 3

7 2 5 ต้องการดึง ค่าออกมา โดยใช้ Pop() สแตก Y=[2,5] ตัวชี้สแตก Top = 5 Top

8 2 5 9 นำค่า 9 เก็บต่อโดย ใช้ Push(‘9’) สแตก Y=[2,5,9] ตัวชี้สแตก Top = 9

9 2 5 9 0 Top นำค่า 0 เก็บ ต่อโดยใช้ Push(‘0’) สแตก Y=[2,5,9,0] ตัวชี้สแตก Top = 0

10 2 5 9 0 4 Top นำค่า 4 เก็บ ต่อโดยใช้ Push(‘4’) สแตก Y=[2,5,9,0,4] ตัวชี้สแตก Top = 4

11 2 5 9 0 4 6 Top นำค่า 6 เก็บต่อโดย ใช้ Push(‘6’) สแตก Y=[2,5,9 0,4,6] ตัวชี้สแตก Top = 6

12 2 5 9 0 4 ต้องการดึง ค่าออกมา โดยใช้ Pop() สแตก Y=[2,5,9,0,4] ตัวชี้สแตก Top = 4 Top

13 อัลกอริทึมการแปลงนิพจน์แบบ Infix เป็นแบบ Postfix โจทย์ 10+5-(8/2)*3

14 ผลลัพธ์ Stack

15 10+5-(8/2)*3 10 ผลลัพธ์ Stack

16 10+5-(8/2)*3 10 ผลลัพธ์ + Stack

17 10+5-(8/2)*3 105 ผลลัพธ์ + Stack

18 10+5-(8/2)*3 105 ผลลัพธ์ + - Stack

19 10+5-(8/2)*3 105 ผลลัพธ์ + - ( Stack

20 10+5-(8/2)*3 1058 ผลลัพธ์ + - ( Stack

21 10+5-(8/2)*3 1058 ผลลัพธ์ + - ( / Stack

22 10+5-(8/2)*3 10582 ผลลัพธ์ + - ( / Stack

23 10+5-(8/2)*3 10582 ผลลัพธ์ + - ( / Stack

24 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - Stack

25 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - * Stack

26 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - * Stack 3

27 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + - Stack 3 *

28 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ + Stack 3 *-

29 10+5-(8/2)*3 10582/ ผลลัพธ์ Stack 3 *-+ คำตอบที่ได้จะอยู่ที่ผลลัพธ์

30 การหาคำตอบจากการคำนวณ นิพจน์ Postfix โจทย์ 78*2/4-

31 ผลลัพธ์ Stack

32 78*2/4- ผลลัพธ์ 7 Stack

33 78*2/4- ผลลัพธ์ 7 8 Stack

34 78*2/4- 7*8 ผลลัพธ์ Stack

35 78*2/4- ผลลัพธ์ 56 Stack

36 78*2/4- ผลลัพธ์ 56 2 Stack

37 78*2/4- 56/2 ผลลัพธ์ Stack

38 78*2/4- ผลลัพธ์ 28 Stack

39 78*2/4- ผลลัพธ์ 28 4 Stack

40 78*2/4- 28-4 ผลลัพธ์ Stack

41 78*2/4- ผลลัพธ์ 24 Stack คำตอบที่ได้อยู่ที่สแตก


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลสแตกโครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) รูปแบบหนึ่ง และมี ข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่ม และลบรายการเพียงด้านเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google