งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานและการ ประเมินผล โครงการตำรวจประสาน โรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานและการ ประเมินผล โครงการตำรวจประสาน โรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานและการ ประเมินผล โครงการตำรวจประสาน โรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน )

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการตำรวจ ประสานโรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑โรงเรียน ) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถตรวจสอบได้

3 การรายงาน แบบ ๑ - ๑ - ๐๑ - ๒๕๕๙ แบบเก็บข้อมูล นักเรียน รายบุคคล แบบ ๑ - ๑ - ๐๔ - ๒๕๕๙ แบบ ๑ - ๑ - ๐๒ - ๒๕๕๙ แบบ ๑ - ๑ - ๐๕ - ๒๕๕๙ แบบ ๑ - ๑ - ๐๓ - ๒๕๕๙ จัดทำเมื่อพบ ปัญหา จัดเก็บไว้ที่ โรงเรียน แบบรายงานผล การปฏิบัติงาน ของครู รายงานทุกเดือน ผู้บริหาร โรงเรียน แบบรายงานผล การปฏิบัติงาน ของตำรวจ รายงานทุก เดือน ผู้กำกับสถานี ตำรวจ แบบรายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงานของ ครู ภาค ละ ๑ ครั้ง ผอ. เขต พื้นที่ แบบรายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงานของ ตำรวจฯ ภาค ละ ๑ ครั้ง บก. น./ บช. น.

4 แบบรายงาน  สำหรับครู – แบบ ๑ - ๑ - ๐๑ - ๒๕๕๙ – แบบ ๑ - ๑ - ๐๔ - ๒๕๕๙ – แบบ ๑ - ๑ - ๐๕ - ๒๕๕๙  สำหรับตำรวจ  แบบ ๑ - ๑ - ๐๒ - ๒๕๕๙  แบบ ๑ - ๑ - ๐๓ - ๒๕๕๙

5 แบบ ๑ - ๑ - ๐๑ - ๒๕๕๙

6

7

8

9

10 แบบ ๑ - ๑ - ๐๔ - ๒๕๕๙

11

12

13 แบบ ๑ - ๑ - ๐๕ - ๒๕๕๙

14

15

16 แบบ ๑ - ๑ - ๐๒ - ๒๕๕๙

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt การรายงานและการ ประเมินผล โครงการตำรวจประสาน โรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google