งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิทินการดำเนินการ โครงการจัดทำระบบ การปลูกข้าว. กำหนดการดำเนินงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าว ที่กำหนดการกิจกรรม 129 ก.ค.กบกข. ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบการปลูกข้าวให้คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิทินการดำเนินการ โครงการจัดทำระบบ การปลูกข้าว. กำหนดการดำเนินงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าว ที่กำหนดการกิจกรรม 129 ก.ค.กบกข. ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบการปลูกข้าวให้คณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินการดำเนินการ โครงการจัดทำระบบ การปลูกข้าว

2 กำหนดการดำเนินงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าว ที่กำหนดการกิจกรรม 129 ก.ค.กบกข. ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบการปลูกข้าวให้คณะ ผู้บริหารกรมฯ 211 ส.ค.กบกข., กรมฯ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ผส.ชป.,ผบร.ชป.,ฝจน.ชป.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ชคบ.,ฝจน.คบ.,ฝ จน.คป.,ฝสบ.คบ.,ฝสบ.คป.) 311-21 ส.ค.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ JMC, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชป., สมาคมผู้ใช้น้ำชป., กลุ่ม บริหารการใช้น้ำชป. 411-31 ส.ค.ฝสบ. ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้สมาชิกกลุ่มฯ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ

3 กำหนดการดำเนินงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าว ที่กำหนดการกิจกรรม 51-10 ก.ย.สอน.คาดการณ์น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ย.และกำหนดปริมาณน้ำจัดสรรในช่วงฤดู แล้งสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ 611 ก.ย.สอน.แจ้งสชป. : โค้วต้าการจัดสรรน้ำระดับสชป. 712-19 ก.ย.  สชป.แจ้งโครงการส่งน้ำฯ,โครงการชลประทานจังหวัด : โค้วต้าการ จัดสรรน้ำระดับจังหวัด  โครงการส่งน้ำฯ,โครงการชลประทานจังหวัด วางแผนการใช้น้ำและการ ปลูกพืช แล้วแจ้งกับ สชป.รวบรวม ตรวจสอบ สรุปแผนระดับสชป. 820 ก.ย.สชป.แจ้งสอน. : แผนการจัดสรรน้ำและแผนการปลูกพืชระดับสชป.และ ระดับจังหวัด 925 ก.ย.สอน.เสนอแผนขออนุมัติกรมฯ : แผนการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง ปี 53/54 ระดับจังหวัด 101 ต.ค.กรมฯแจ้งกบกข. : โค้วต้าการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 53/54 ระดับจังหวัด กบกข. = คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ จัดทำระบบการปลูกข้าว

4 กำหนดการดำเนินงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าว ที่กำหนดการกิจกรรม 111 ต.ค.กบกข.แจ้งกบกข.จังหวัด : โค้วต้าการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง ปี 53/54 ระดับจังหวัด การชี้แจงรายละเอียดโค้วต้าการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 53/54 126 ต.ค.  โครงการชลประทานจังหวัดชี้แจง กบกข.จังหวัด  กบกข.จังหวัดชี้แจง กบกข.อำเภอ 13-158 -12ต.ค.ชี้แจง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชป. สมาชิกผู้ใช้น้ำ 16-2013-16 ต.ค.รวบรวมรายละเอียดการใช้น้ำจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดทำเป็นแผนการใช้ น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนา เสนอกับ กบกข.อำเภอ,กบกข. จังหวัด,กบกข. 21-2216 -17ต.ค.โครงการชลประทานจังหวัดส่งแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืช หลังนา ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา,สชป. 23-2420-25 ต.ค.  สชป.รวบรวม ตรวจสอบ แผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลัง นา เสนอ สอน.  สอน.จัดทำแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนา ระดับประเทศเสนอกรมฯ 2527 ต.ค.กรมฯจัดส่งแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนาให้ กบกข.


ดาวน์โหลด ppt ปฏิทินการดำเนินการ โครงการจัดทำระบบ การปลูกข้าว. กำหนดการดำเนินงานโครงการ จัดระบบการปลูกข้าว ที่กำหนดการกิจกรรม 129 ก.ค.กบกข. ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบการปลูกข้าวให้คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google