งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมติดตามและรับทราบ นโยบาย 29 ตุลาคม 2558 กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมติดตามและรับทราบ นโยบาย 29 ตุลาคม 2558 กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมติดตามและรับทราบ นโยบาย 29 ตุลาคม 2558 กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม

2 ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 งบประมาณทั้งสิ้น 4,757.2215 ลบ. งบประจำทั้งสิ้น 999.7857 ลบ.งบลงทุนทั้งสิ้น 3,757.4358 ลบ. ต่ำกว่าเป้า 24.90% ต่ำกว่าเป้า 21.47% 2

3 3

4 4

5 การเร่งรัดติดตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕ 9 กรมเจ้าท่า 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 หมายเหตุ : ใช้เป้าหมาย คค. เดิมจากปี งป. 58 เนื่องจาก คค. ยังไม่กำหนด เป้าหมายปี งป. 59

12 ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 5,538.2583 ลบ. งบประจำทั้งสิ้น 936.0640 ลบ. งบลงทุนทั้งสิ้น 4,602.1943 ลบ. 12


ดาวน์โหลด ppt การประชุมติดตามและรับทราบ นโยบาย 29 ตุลาคม 2558 กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google