งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 5-6 การปรับปรุงระบบควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 5-6 การปรับปรุงระบบควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 5-6 การปรับปรุงระบบควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553

2 สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 5 – 6 การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ไม้

3

4 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ 1. ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ 2. ทสจ. ให้ความเห็นเสนอ ผวจ. 3. ผวจ. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สภาพป่า 4. เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดทำรายงานการ ตรวจสอบเสนอ ผวจ. 5. ผวจ. พิจารณาให้ความเห็นเสนอ กรมป่าไม้ 6. กรมป่าไม้พิจารณาเสนอปลัด ทส. 7. ปลัด ทส. พิจารณาเสนอ รมว. ทส. เพื่ออนุมัติ 8. กรมป่าไม้ออกประกาศอนุญาตให้ ใช้พื้นที่ป่าไม้ 9. โครงการติดประกาศแจ้งให้ ราษฎรทราบ

5 แบบประเมินการควบคุม ภายใน WP 2 สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่

6

7

8 แบบประเมินการควบคุม ภายใน แบบ ปย.2

9

10 ขอขอบคุณ กลุ่มที่ 5 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 มีนาคม 2553 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักโครงการ ขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 5-6 การปรับปรุงระบบควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google