งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เรื่องเมือง กำแพงเพชร. อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วัฒนธรรมศึกษา ) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เรื่องเมือง กำแพงเพชร. อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วัฒนธรรมศึกษา ) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เรื่องเมือง กำแพงเพชร

2 อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วัฒนธรรมศึกษา ) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชร คนดีศรีกำแพงเพชร นำเสนอโดย อาจารย์สันติ อภัยราช

3 คำขวัญประจำจังหวัด กำแพงเพชร กรุพระเครื่อง

4 เมืองคนแกร่ง

5 ศิลาแลงใหญ่

6 กล้วยไข่หวาน

7 น้ำมันลานกระบือ

8 เลื่องลือมรดกโลก วัดพระแก้ว

9 สถานที่สำคัญในเมือง กำแพงเพชร กำแพงเมืองเก่า

10 จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร 2. อำเภอไทรงาม อำเภอไทรงาม 3. อำเภอคลองลาน อำเภอคลองลาน 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี 5. อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง 6. อำเภอพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย 7. อำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ 8. อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา 9. อำเภอปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง 10. อำเภอบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี 11. อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร

12 มรดกโลกทางวัฒนธรรม วัดพระแก้ว

13 สถานที่สำคัญ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กำแพงเพชร

14 สระมน พระราชวังโบราณ

15 พระอิศวร

16 วัดสำคัญในเมืองกำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุนครชุม ต้นพระศรีมหาโพธิ์

17 พระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธรูปวัดพระแก้ว

18 พระแสงราชศาสตราประจำเมือง กำแพงเพชร

19 วัดช้างรอบ

20 เจดีย์วัดพระนอน

21 บ่อสามแสน

22 หลวงพ่อเพชรวัดบาง

23 หลวงพ่ออุโมงค์

24 หลวงพ่อโมลี

25 มรดกทางธรรมชาติ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

26 อุทยานแห่งชาติคลองลาน

27 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

28 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

29 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา สนามเพรียง

30 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เรื่องเมือง กำแพงเพชร. อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วัฒนธรรมศึกษา ) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google