งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English For Tourism Presentation To Teacher Jantana Khamanukul ( English 42207 ) Kanchananukroh School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English For Tourism Presentation To Teacher Jantana Khamanukul ( English 42207 ) Kanchananukroh School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English For Tourism Presentation To Teacher Jantana Khamanukul ( English 42207 ) Kanchananukroh School

2 Yee Peng Festival

3

4 Yee Peng is the annual festival held to celebrate the full moon in the northern capital of Chiang Mai on the day preceding Loy Krathong by one day in November. The word “ Yee Peng ” is the northern Thai term referring to the full moon of the 12th lunar month in the Buddhist calendar.

5 The festival is celebrated as a religious event in which local people throughout the region make merit and other religious activities. The highlight of the event focuses on the launching of the Khom loy or floating lanterns into the night sky with the belief that misfortune will fly away with the lanterns.

6 It is their belief, if the lanterns are made and offered to monks, they will receive wisdom in return as the flame in the lantern is said to symbolise knowledge and the light it gives will guide them to the right path of their lives.

7 Meanwhile, “ Khom loy ” is a Thai word signifying the floating lantern which is a large balloon – like made from a light bamboo frame covered with saa (mulberry) paper. It floats by means of hot air heated by a flaming torch fixed in the balloon.

8 During the event, both day and night local people and monks are closely involved with the Khom making process. Besides, the premise of large hotels, the temple compound is thus the appropriate venue for the launching of the Khom.

9 The activity has gained such popularity that at the height of the event the flight training of the Royal Thai Air Force has to be suspended until all the Khom loy have dispersed while all commercial air traffic at the airport has been warned to exercise extreme caution as the climbing lanterns could pose a danger to the jet turbines.

10 To celebrate the auspicious event, companies and private individuals make merit by sponsoring balloons to dispel bad luck and seek good fortune. If their balloons rise high and travel far, this indicates prosperity.

11 It has been said that this kind of hot air balloon could rise to heights of up to 1,250 meters and travel even as far as Hat Yai District of the southern province of Songkhla. The most spectacular event is held at the Thapae Gate area where local and foreign visitors can see floats, marchers and beautiful Yee Peng queens.

12 As the night falls, the spectators will be excited to see the long strings of Khom loy rise gently into the limitless sky as they stimulate the participants spirits to rise higher to the heaven. This brings joy and happiness to the merit - makers since their ill – fortune has been floated away.

13 Vocabulary

14 1. Annual ประจำปี 2. Celebrate ฉลอง 3. Lunar เกี่ยวกับดวงจันทร์ 4. Calendar บันทึก, ปฏิทิน 5. Religious เคร่งครัด 6. Process วิธีการ 7. Lantern โคมไฟ 8. Limitless อย่างไม่มีขีดจำกัด 9. Misfortune โชคร้าย, เคราะห์ ร้าย 10. Spectator คนดู, ผู้ชม

15 11. Prosperity ความเจริญ 12. Symbolise เป็นสัญลักษณ์ 13. Bamboo ต้นไผ่ 14. Popularity ความนิยม 15. Mulberry ผลหม่อน, ต้น หม่อน 16. Involved เกี่ยวเนื่องกัน, ซับซ้อน 17. Stimulate กระตุ้น 18. Participant ผู้เข้าร่วม, ผู้มีส่วน ร่วม 19. Compound ประกอบด้วยส่วน ต่าง ๆ 20. Appropriate เหมาะสม

16 21. Individual พิเศษ 22. Suspend ระงับ, เลื่อนออกไป 23. Commercial เป็นธุรกิจ 24. Extreme ระดับสูงสุด 25. Caution ความระมัดระวัง 26. Turbine กังหันเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า 27. Auspicious เป็นมงคล 28. Promise ความคาดหวัง 29. Spectacular น่าประทับใจ, น่า ตื่นตาตื่นใจ 30. Wisdom ความรู้ถ่องแท้

17 Bibliography http:// sunsite.au.ac.th/thailand/ special_event/yeepeng/index.html

18 1.Mrs. Pimkwan LaorungkanNo. 5 2.Mrs. Jarinya JantanamNo. 22 M. 5 / 8 Done By …


ดาวน์โหลด ppt English For Tourism Presentation To Teacher Jantana Khamanukul ( English 42207 ) Kanchananukroh School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google