งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Months of the Year เดือนของปีนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Months of the Year เดือนของปีนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Months of the Year เดือนของปีนี้

2 January/ มกราคม January is the first month of the year. It is the start of a new year. เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีนี้ มันคือการเริ่มต้นของปีใหม่

3 February / กุมภาพันธ์ February is the second month and in it is Valentine’s day. เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่สองและในวันวาเลนไทน์

4 March / มีนาคม March is the third month and is thought of with spring time. เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่สามและเป็นความคิดของพร้อมด้วยช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิ

5 April / เมษายน April is the fourth month of the year and it has a fun holiday of April Fools. เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ 4 ของปีนี้และมีความสนุกสนานในวันหยุดของเดือนเมษายนคนโง่

6 May / พฤษภาคม May is the fifth month of the year. In the United States we celebrate Memorial Day. อาจจะเป็นเดือนที่ห้าของปีนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราร่วมงานฉลองวันระลึก

7 June / มิถุนายน June is the sixth month and in it is the first day of Summer! เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่หกและในเรื่องนี้เป็นวันแรกของช่วงฤดูร้อน

8 July / กรกฎาคม July is the seventh month and America celebrates it’s Birthday on the fourth! เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เจ็ดและอเมริกายิ่งใหญ่มันเป็นวันเกิดครบรอบวันที่สี่

9 เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ 8 ของปีนี้ โดยปกติแล้วเด็กกลับไปโรงเรียน
August / สิงหาคม August is the eight month of the year. Children usually go back to school! เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ 8 ของปีนี้ โดยปกติแล้วเด็กกลับไปโรงเรียน

10 September / กันยายน September is the ninth month of the year and in it is the first day of Autumn เดือนกันยายนเป็นเดือนที่เก้าของปีนี้และในวันนั้นเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ร่วง

11 October / ตุลาคม October is the tenth month of the year and contains Halloween in it! Trick or Treat! เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สิบของปีนี้และประกอบด้วยนักการเมืองทั้งหลายต่างอยู่ในนั้น หรือเพลิดเพลินใจไปกับการเล่นตลก

12 November / พฤศจิกายน November is the eleventh month of the year! The United States celebrates Thanksgiving! เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สิบเอ็ดในปีนี้ สหรัฐอเมริกาฉลองวันขอบคุณพระเจ้า

13 December / ธันวาคม December is the twelfth and final month. Christmas is widely celebrated in this month! เดือนธันวาคมเป็นเดือนสิบสองและสุดท้าย คริสต์มาสได้รับการยกย่องในเดือนนี้อย่างกว้างขวาง

14 Now let’s Practice! / ในตอนนี้ปล่อยให้เป็นการปฏิบัติ
You should all be getting your worksheet paper with the two activities. To help out lets do a couple of them now on this presentation! คุณควรจะได้รับกระดาษเวิร์กชีทของคุณพร้อมด้วยกิจกรรมที่สอง เพื่อช่วยให้ออกมาช่วยให้ทำสองของเขาในการนำเสนอนี้

15 What day is New Years Day On?
New Years Is on the First!!

16 Put The Months in Order Of Which Comes First in the Year.
January March June August September October December March January October September June August December

17 When is Christmas? Christmas is on December 25th!

18 Good Job! / งานที่ดี Now that you know how to do the worksheet finish the rest by yourself. เมื่อคุณทราบแล้วว่าในการทำเวิร์กชีทที่เสร็จสิ้นส่วนที่เหลือด้วยตัวของท่านเอง


ดาวน์โหลด ppt Months of the Year เดือนของปีนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google