งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอหนังสือประกอบการสอนวิชาทักษะการเรียนรู้ (HUM100)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอหนังสือประกอบการสอนวิชาทักษะการเรียนรู้ (HUM100)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอหนังสือประกอบการสอนวิชาทักษะการเรียนรู้ (HUM100)
อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี คณะศิลปศาสตร์

2 Author Dr. Spencer Johnson.
Title Who moved my cheese? : an amazing way to deal with change in your work and in your life. Publisher New York : G.P. Putnam's Sons, c1998.

3 Who Moved My Cheese? by Spencer Johnson (1998) is a simple tale that
represents the great impact that change can potentially have on our lives. When not dealt with effectively, this story demonstrates how change can defeat an individual, physically and emotionally

4 It is the story of four characters who live in a maze and look for cheese to nourish
them and make them happy. Two of the characters are mice and the other two are “little people,” who are just like human beings,

5 The mice are able to adapt to the change and move with the “cheese
The mice are able to adapt to the change and move with the “cheese.” Only one of the “little people,” named Haw, however, is able to successfully deal with, and adapt to, the change. His counterpart, Hem, is left feeling confused, defeated, and unmotivated to adapt to the change – that is, he is unwilling to move with his “cheese”.

6 Finally, although Johnson claims that the book is “an amazing way to deal with
change in your work and everyday life,” the story mainly focuses on change in the workplace. It can be applied to any type of change in your life, however, the examples given in the book, along with the quotes provided in the beginning, all refer to change in the work environment. The author does not cite any other examples or “real-life” instances, aside from the work environment, where an individual was forced to move with his cheese.

7 Who Moved My Cheese. , can be very effective in psychotherapy
Who Moved My Cheese?, can be very effective in psychotherapy. It tells a great story, and can provide clients with tremendous insight into their problem and above all, insight into effective ways to manage their problem, along with their fears. This book can provide clients with lessons that will last a lifetime.

8 วิเคราะห์สาระที่นำไปใช้ประกอบการสอน

9 4 ชีวิต ตัวแทนแห่งสัญชาตญาณและความคิดในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สนิฟฟ์ เป็นผู้ดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใคร จึงนำออกไปก่อน สเคอร์รี่ ไม่คิดอะไรเลย วิ่งตามกระแสอย่างเดียว เฮ็ม เป็นผู้ปฏิเสธและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏโฉมในทางเลวร้ายกว่าเดิม ฮอว์ เป็นคนเรียนรู้และปรับตัวตามยุคสมัยเมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

10 ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย
นิทานเรื่องนี้ให้แง่คิดที่เตือนให้ผู้คนมองเห็นการเปลี่ยนแปลง และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างชาญฉลาด

11 สาระที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ ในเรื่องของการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง การจินตนาเชิงบวกได้เป็นอย่างดี

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอหนังสือประกอบการสอนวิชาทักษะการเรียนรู้ (HUM100)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google