งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ใน สถานการณ์ภัยพิบัติ Medical Emergency Response Team Pairoj Khruekarnchana, MD. 1. Rajavithi Hospital under Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ใน สถานการณ์ภัยพิบัติ Medical Emergency Response Team Pairoj Khruekarnchana, MD. 1. Rajavithi Hospital under Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ใน สถานการณ์ภัยพิบัติ Medical Emergency Response Team Pairoj Khruekarnchana, MD. 1. Rajavithi Hospital under Department of Medical Services, Ministry of Public Health, Thailand - Head of Department of Emergency Medicine and Narenthorn EMS Center - Senior Consultant of Department of Orthopedic Surgery 2. Thai Association for Emergency Medicine - International Collaborator and Executive Committee

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 77 Provinces of Thailand

17 โรงพยาบาลในประเทศไทย ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ดังนี้ 1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กระทรวงศึกษาฯ 3. กระทรวงกลาโหม 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5. กรุงเทพฯมหานคร 6. โรงพยาบาลเอกชน 7. อื่นๆ

18 Facilities for Health Services of MOPH Level of Health ServicesCategoryNumberTotal Tertiary Level Super-tertiary Hospital (> 500 beds)A33 116 Tertiary Hospital (300 – 500 beds)S48 Provincial Hospital (150 – 300 beds)M135 Secondary Level Major District Hospital (> 120 beds)M291 774 District Hospital (90 – 120 beds)F173 District Hospital (30 – 90 beds)F2518 District Hospital (10 – 30 beds)F335 New District Hospital (No bed)57 Primary Level1.Local Health Service Station 2.Primary Care Unit10,174


ดาวน์โหลด ppt ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ใน สถานการณ์ภัยพิบัติ Medical Emergency Response Team Pairoj Khruekarnchana, MD. 1. Rajavithi Hospital under Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google