งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิต นครราชสีมา เทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิต นครราชสีมา เทศกาลสงกรานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา

2 สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิต นครราชสีมา เทศกาลสงกรานต์

3 แหล่งข้อมูลการบาดเจ็บ
- สนย.

4

5 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สงกรานต์ จ.นครราชสีมา ปี 2557 จำแนกตามวัน

6 จำนวนผู้เสียชีวิต แยกตามสถานที่ และแยกตามวัน เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 เม.ย เม.ย 2557 จังหวัดนครราชสีมา     วัน / สถานที่ เสียชีวิตที่เกิดเหตุ เสียชีวิตระหว่างนำส่ง เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิตระหว่างส่งต่อ เสียชีวิตในตึก ภายใน 24 ชม.หลังเหตุ เสียชีวิตในตึกหลัง 24 ชม.-30 วัน รวมทั้งสิ้น(ราย) 11 เม.ย 2557 12 เม.ย 2557 5 1 7 13 เม.ย 2557 4 6 14 เม.ย 2557 15 เม.ย 2557 16 เม.ย 2557 17 เม.ย 2557 รวมทั้งสิ้น   15

7

8 ประเภทยานพาหนะ / ประเภทถนน
จำนวนผู้บาดเจ็บที่เมาสุรา แยกถนนและประเภทพาหนะ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 เม.ย เม.ย 2557 จังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน ประเภทยานพาหนะ / ประเภทถนน ทางหลวง ในเมือง ชนบท อื่นๆ รวมทั้งสิ้น(ราย) จักรยานยนต์ 210 142 486 30 868 รถเก๋ง/แท็กซี่ 16 4 7 31 ปิคอัพ 81 15 44 2 รถตู้ 1 รถโดยสาร 4 ล้อ 3 รถบรรทุก อื่น ๆ 5 รวมทั้งสิ้น   1,054

9 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจังหวัดนครราชสีมา เทียบกับ 4 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 9 สงกรานต์ 2557

10

11 แนวโน้มช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 9

12 แนวโน้มผู้บาดเจ็บ ปี 57 จำแนกตามช่วงอายุ เขต9

13

14

15

16 ประเภทยานพาหนะของผู้บาดเจ็บ เขต9

17 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

18 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร การตั้งจุดสกัดความเร็ว EMS/Refer

19 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร
Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical  Service (EMS)  การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation  การติดตามประเมินผล

20 แผนปฏิบัติการ Action Plan
Who? ใคร ทีม What? ทำอะไร When? เมื่อไหร่ เป้าหมาย: ตัวชี้วัด ประเมินผล: Milestone หลักกิโล

21

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิต นครราชสีมา เทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google