งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS (MRMI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS (MRMI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS (MRMI)

2 Start up NEW Knowledge ผู้ริเริ่มเรียนรู้ หลักสูตร MACSIM ที่ประเทศสวีเดน พบว่าสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ เป็นประโยชน์ สำหรับประเทศไทย

3 Amir Khorram Manesh (Sweden), Bob Dobson (UK),....
เชิญทีมอาจารย์ต้นแบบซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มMACSIM ให้เข้ามาฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับทีมแพทย์ ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย ( 5 full days Instructor/Student) Amir Khorram Manesh (Sweden), Bob Dobson (UK),....

4 MACSIM SET UP IN THAILAND
INSTRUCTOR STUDENT MOU PROJECT MANAGER

5 Thailand Triage Training Kid : TTTK (นพ.ธานินทร์ โลเกศกวี รพศ.ลำปาง)
INNOVATION IN THAILAND Thailand Triage Training Kid : TTTK (นพ.ธานินทร์ โลเกศกวี รพศ.ลำปาง) ThaiSim to develop from MACSIM. (ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี)

6 ThaiSim Songkla ( มอ.ปตท.สผ. สพฉ. รพ.กรุงเทพฯ)

7 ThaiSim Donmueang ( AOT ทดม. สพฉ. รพ.กรุงเทพฯ)

8

9 MRMI…?? เลขาธิการ สพฉ. เดินทางไปร่วมประชุมหารือด้านกับทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนา หลักสูตร ภายใต้ MOU ที่ทำไว้ร่วมกัน กับ สพฉ. ณ ประเทศสวีเดน 2 วัน ได้รับโอกาส จาก เลขาธิการ สพฉ. ให้เป็นผู้แทน สพฉ.เข้าฝึกอบรม หลักสูตร MRMI ณ ประเทศสวีเดน ระหว่าวันที่ 18 – 25 March 2017

10 Postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI) combined with instructor training
Organized in collaboration between the European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTES), Prehospital and Disaster Medicine Center, Gothenburg and the University of Gothenburg, Sweden

11 Location: Prehospital and Disaster Medicine Center, Gothenburg ,Sweden
Staff: Chairman, MRMI faculty: Prof. Sten Lennquist, Sweden Chairman, local organizing committee: Associate Prof. Amir Khorram-Manesh, Sweden Bob Dobson (UK), Itamar Ashkenazi (Israel) Roberto Faccincani (Italy).

12

13 The course is based on an advanced simulation model MACSIM training the whole chain of ;
Response: Scene, transport, hospitals, coordination & command, including also training in triage and individual patient-management And with participation of collaborating agencies like rescue service, police, protection agencies. It is totally interactive, starting with one day of preparative training in groups, Followed by two full days of simulation exercises with all participants active in their normal positions and With careful evaluation and analysis of the result of the response. Real time excercise

14

15

16 For the future Assign by Secretary-General Dr. Atchariya Pangma,National Institute for Emergency Medicine,Thailand. Invite Dr.Amir Khorram-Manesh Associate Professor of Surgery Senior Medical and Research advisor Course Director to meeting under the framework of cooperation. (MRMI For Thailand.) Times: 14 – 29 August 2017

17 THANK YOU

18 ข้อสังเกตุ การศึกษา ทำความเข้าใจ อย่างละเอียด Plan
Responsibility/Function Authority/Command NIEM PLAN

19 MACSIM is used as: A tool for education and training of knowledge and skills on all levels: from training of triage and primary management of individual casualties on basic level to advanced simultaneous interactive training of the whole chain of response for all categories of staff involved A tool for testing and quality- assurance of preparedness, organization and performance A tool for scientific evaluation and development of methodology on all levels of the response


ดาวน์โหลด ppt MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS (MRMI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google