งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔

2 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธาน ในการเปิดการรณรงค์ โครงการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว ทดแทนการเผา เพื่อปรับปรุงดินและลดภาวะโลกร้อน ของ อำเภอบ้านสร้าง จึงเป็นการทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้ทำนาปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการเผาตอซังมา เป็น การไถกลบตอซัง โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นเครื่องมือ ในการย่อยสลายตอซังพืช นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ

3 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นางสาวนิตยา สินเธาว์ เป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการประกันรายได้ข้าวปี ๒๕๕๓ / ๕๔ รอบที่ ๒ จัดทำประชาคมที่หมู่ ๒ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้าน สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google