งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro Excel 2010 ข้อมูลจาก... ellession1.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro Excel 2010 ข้อมูลจาก... ellession1.htm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intro Excel 2010 ข้อมูลจาก... http://kruchan.tanti.ac.th/excel/exc ellession1.htm

2 โปรแกรม Microsoft Excel คือ อะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ ในชุด Microsoft Office มีชื่อเสียงในด้านการคำนวณ เกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชีต่าง ๆ โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้านการคำนวณ เกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชีต่าง ๆ การทำงาน ของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และ แนวตั้ง (columns) เป็นหลัก Spread Sheet. ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet. บางคนใช้โปรแกรม MS Excel สำหรับการพิมพ์ตาราง การพิมพ์รายการสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการรวมเงิน หรือ ตัวเลข หรือมีการคำนวนอย่างง่าย บางคนใช้โปรแกรม นี้ เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ ต่าง ๆ เป็นต้น

3 แนะนำ Excel 2007 เบื้องต้น Work Sheet

4 ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ MS Excel 2010 แผ่นงาน Work sheet คือ ตารางที่ประกอบด้วย เซลล์จำนวนมากประกอบด้วย Row 1,048,576 Column ตั้งแต่ A-XFD Cell เซลล์ คือ จุดตัดของ Column และ Row

5 การสร้าง Work book (1)

6 แผ่นงาน เวิร์กชีต ( Worksheet ) หรือถ้าเป็นโปรแกรม Excel ภาษาไทยจะเรียกว่า แผ่นงาน ในแผ่นงานจะประกอบด้วยช่อง ตารางสี่เหลี่ยมจำนวนมากซึ่งมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้ Row ( แถว ) คือพื้นที่แถวแนวนอนจากบนลงล่าง ตั้งแต่แถว ที่ 1 ไปจนถึงแถวที่ 65536 ชื่อของเถวคือหมายเลขที่แสดงที่ หัวแถว Column ( คอลัมน์ ) คือพื้นที่คอลัมน์แนวตั้งจากซ้ายไปขวา จากคอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมน์ IV จะมีทั้งหมด 256 คอลัมน์ ชื่อของคอลัมน์คือ ชื่อตัวอักษรที่อยู่บนหัวคอลัมน์ เช่น A, B, C,... Cell ( เซล ) แต่ละเซลก็จะมีชื่อสำหรับใช้อ้างอิง ที่ใช้ตำแหน่ง ของแถวและคอลัมน์มาประกอบกันเป็นชื่อ เช่น เซลที่อยู่ตรง คอลัมน์ B แถวที่ 3 ก็จะเรียกว่าเซล B3 เซลที่กำลังเลือก หรือกำลังทำงาน เราเรียกเซลนั้นว่า Active cell

7 การเคลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บน Worksheet ใช้ปุ่ม Tab ปุ่มนี้ เมื่อกด จะเลื่อน ไปทางขวามือครั้งละ 1 Cell คลิกที่ cell A1 กดปุ่ม Tab หลาย ๆ ครั้ง จะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือ เคอร์เซอร์ วิ่งไป ทางด้านขวามือ

8 ประเภทข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท ข้อมูลตัวอักษร (Text) ข้อมูลตัวเลข (Number) ข้อมูลที่เป็นสูตร (Formula) ข้อมูลชนิดวันที่ (Date) ข้อมูลชนิดเวลา (Time)

9 ข้อมูลประเภทตัวอักษร (Text ) ข้อมูลตัวอักษร (text) คือข้อมูลที่เป็นข้อความ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ตัวอักษร a-z หรือ ก - ฮ ในความยาว 1 เซลล์มีตัวอักษรได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจะถูกจัดให้ชิดด้านซ้าย ของเซลล์เสมอ

10 ข้อมูลตัวเลข (Number) ข้อมูลตัวเลข คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้ เป็นตัวเลข 0-9 และต้องไม่มีตัวอักษรปนอยู่ เครื่องหมาย % จะหารด้วย 100 สามารถใช้เครื่องหมาย, หรือ. หรือ $ ร่วมกับ ตัวเลขได้ จะมีเครื่องหมายทางการเงินอยู่หน้าตัวเลขได้ ข้อมูลตัวเลขจะถูกจัดให้อยู่ชิดด้านขวาของ เซลล์

11 ข้อมูลที่เป็นสูตร (formula) ข้อมูลที่เป็นสูตร (formula) คือ สูตรการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ข้อมูลที่จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย +,- หรือ = ซึ่งใช้ในการคำนวณแล้วตามด้วยชื่อเซลล์ หรือตำแหน่งของเซลล์ สามารถนำหน้าด้วย @ หรือ = ได้

12 ข้อมูลชนิดวันที่ (date) ข้อมูลชนิดวันที่ (date) คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี โดยข้อมูลในส่วนของเดือนนั้นเป็นได้ทั้ง แบบตัวอักษรและแบบตัวเลข เป็นข้อมูลของวันที่ เดือน หรือปี ที่มาประกอบเข้า ด้วยกัน มีรูปแบบอัตโนมัติให้เลือกทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษและแบบกำหนดเอง มีเครื่องหมายที่คั่นระหว่างวัน เดือน ปีคือ เครื่องหมาย / และเครื่องหมาย – ข้อมูลชนิดสามารถนำมาคำนวณได้  ถ้าไม่ระบุปี โปรแกรมจะปรับอัติโนมัติให้เป็นปีปัจจุบัน  ถ้าไม่ระบุวันที่ โปรแกรมจะปรับอัติโนมัติให้เป็นวันที่ 1

13


ดาวน์โหลด ppt Intro Excel 2010 ข้อมูลจาก... ellession1.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google