งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06

2

3 ในปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากในสำนักงานเพาระว่าโปรกรม Microsoft Office สามารถใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โปรแกรมทุกๆโปรมแกรมใน Microsoft Office มีโครงสร้าง และวิธีการใช้งานคล้ายๆ กัน ดังนั้นเมื่อเข้าใจโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่งใน Microsoft Office ก็จะช่วยลดเวลาในการ เรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ในใบความรู้นี้จะได้เรียนรู้เรื่องทั่วๆ ไป เกี่ยวกับ Microsoft Word 97 อันได้แก่ความสามารถในการเปิดและปิด โปรแกรม การสร้างเอกสารอย่างง่ายๆ และการขอความ ช่วยเหลือจากโปรแกรม Microsoft Word 97

4 มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เช่น การตรวจคำสะกด การตรวจสอบ ไวยากรณ์ การใส่ข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น สามารถใช้ Word สร้างตารางที่สลับซับซ้อนย่างไรก็ได้ สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถกำหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน Word สร้างแบบฟอร์มของจดหมายได้หลายรูปแบบตามต้องการ ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถตกแต่งเอกสารหรือเพื่อความสะดวกจะให้ Word ตกแต่งให้ก็ได้ โดยที่สามารถเป็นผู้กำหนดรูปแบบของเอกสารเอง สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงในเอกสารได้ เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว์ ดังคุณสมบัติต่างๆของวินโดว์จะมีอยู่ใน Word ด้วย เช่น สามารถย่อขยายขนาดหน้าต่างได้ สามารถเรียกใช้รุปแบบอักษรที่มีอยู่มากมายในวินโดว์ได้ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆในชุดโปรแกรม Microsoft Office สามารถ โอนย้ายข้อมูลต่างๆระหว่างโปรแกรมได้ เช่น สามารถดึงข้อมูลใน Excel มาใส่ใน Word ได้ อยากทราบอะไรเกี่ยวกับ Word ถามผู้ช่วยเหลือที่มีชื่อว่า " Office Assistance" ตลอดเวลา ขณะที่ใช้งาน Word สร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเตอร์เนตได้อย่างง่ายๆ จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสามารถบางส่วนของ Microsoft Word เท่านั้น รายละเอียด อื่นๆ จะขอกล่าวถึงในภายหลัง

5 นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ( Microsoft Word ) สามารถทำงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำได้ดังนี้ 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 2. สามารถลบ โยกย้าย และสำเนาข้อความ 3. สามารถพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ 4. สามารถขยายขนาดตัวอักษร 5. สามารถจัดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และ ขีดเส้นใต้ได้ 6. สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลำดับหน้าหัวข้อ 7. สามารถแบ่งคอลัมน์ 8. สามารถตีกรอบและแรเงา 9. สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง 10. สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด 11. สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและ กึ่งกลางบรรทัด 12. สามารถใส่รูปภาพในเอกสาร 13. สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร 14. สามารถพิมพ์ตาราง 15. สามารถพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก

6 นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06 วิธีเรียกโปรแกรม Microsoft Word ทำง่าย ๆ ดังนี้ 1. เลื่อนไปที่ปุ่มเริ่ม Start แล้ว Click Mouse 2. Click Mouse เลือก Programs 3. Click Mouse เลือก Microsoft Word

7 นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06 ตัวชี้เมาส์ (Cursor) คือ สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของเมาส์บนจอภาพ I สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตัวแทรกข้อความ (Insertion point ) เป็นสัญลักษณ์แสดง ตำแหน่งข้อความที่จะพิมพ์ลงไป แถบหัวเรื่อง (Title bar) เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่ เปิดอยู่ แถบเมนู (Menu bar ) เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดใน โปรแกรม แถบเครื่องมือ ( Toolbar) เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูก เรียกใช้งานบ่อยๆ แถบแสดงสถานะ (Status bar) เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานใน ขณะนั้นๆ ปุ่มขยาย (Maximize Button) หน้าจอวินโดว์ให้เต็ม จอภาพ ปุ่มลดขนาด (Minimize Button ) เป็นปุ่มซ่อนวินโดว์ ปุ่มแสดงมุมมอง (View Button) เป็นปุ่มที่ใช้เปลี่ยนมุมมอง I ส่วนตัวแทรกข้อความ (Insertion point) คือ สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งข้อความที่ พิมพ์ลงไป

8 นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06 ถ นัดในการใช้และชอบในการใช้ Microsoft Word อ ยากทราบและหาความรู้ในเรื่อง Microsoft Word ใ ห้ มากขึ้น

9

10 http://download.sanook.com/content. php?cat_id=72

11 นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06


ดาวน์โหลด ppt นาย ชญานิน ฉวีอินทร์ รหัส 50104010009 กลุ่ม PE11 ตอนเรียน B06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google