งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยเข้า บัญชี มทร. พระนคร ( ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด )  รับเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนเท่านั้น  รับเฉพาะค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยเข้า บัญชี มทร. พระนคร ( ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด )  รับเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนเท่านั้น  รับเฉพาะค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  รับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยเข้า บัญชี มทร. พระนคร ( ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด )  รับเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนเท่านั้น  รับเฉพาะค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก  คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญา เอก ณ ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3 ประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ได้ และ อัตราค่าธรรมเนียม ประเภทบัตรเครดิต อัตรา ค่าธรรมเนียม บัตรเครดิตธรรมดา /Premium (Visa/Master card) 1.19102% บัตรเครดิต Japan Credit Bureau : JCB 2.18680% บัตรเครดิต China UnionPay : CUP 1.63119% บัตรเครดิต Diners Club 3.89071%


ดาวน์โหลด ppt  รับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยเข้า บัญชี มทร. พระนคร ( ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด )  รับเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนเท่านั้น  รับเฉพาะค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google