งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการตู้สินค้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการตู้สินค้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการตู้สินค้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลง วันที่ 15 มีนาคม 2553 เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการตู้สินค้า  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ดังนี้ บาท / ตู้  ขนาด 20' 40' >40'  ตู้มีสินค้า 58 116 131  ตู้สินค้าเปล่า 35 70 79  จะมีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม ของทุกปี

3 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการตู้สินค้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google