งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ยินดีต้อนรับ เจ้าของโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

2 ข้อมูลประเภทห้องเรียน/แผนการเรียน ของนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม
ข้อมูลประเภทห้องเรียน/แผนการเรียน ของนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558 1. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( 4 ห้องเรียน ) 2. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ( 3 ห้องเรียน ) 3. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ( 1 ห้องเรียน ) 4. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์ ( 1 ห้องเรียน ) 5. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนธุรกิจ – คอมพิวเตอร์ ( 1 ห้องเรียน ) 6. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลปะ – อาชีพ ( 1 ห้องเรียน ) 7. ห้องเรียนพิเศษ (โครงการ Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Programme : ( 1 ห้อง: 25 คน )

3 ข้อมูลประเภทห้องเรียน/แผนการเรียน ของนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม
ข้อมูลประเภทห้องเรียน/แผนการเรียน ของนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558 1. ห้องเรียนปกติ (6 ห้องเรียน) แยกเป็นแผนการเรียน ดังนี้ 1.1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1.2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 1.3. แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ 2. ห้องเรียนพิเศษ แยกเป็นแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1.2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3. ห้องเรียนพิเศษ (โครงการ Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Programme : ( 1 ห้อง: 25 คน )

4 การรับเงินบำรุงการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558

5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (ห้องเรียนปกติ)
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา (ห้องเรียนปกติ) ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 1. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ/ภาคเรียน 500.- 2. ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้/ภาคเรียน 300.- 3. ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/ภาคเรียน 4. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ภาคเรียน รวมเงิน 1,400.-

6 การรับเงินสนับสนุนการเรียนการสอน ในนามสมาคมผู้ปกครอง
รวมเงิน 1,320.- การรับเงินสนับสนุนการเรียนการสอน ในนามสมาคมผู้ปกครอง และครูโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2558 ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 1. สมาคมผู้ปกครองและครูโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร/3ปี 320.- 2. ประกันอุบัติเหตุ/ปี 200.- 3. สวัสดิการนักเรียน / ปี 100.- 4. ค่าบริการระบบ sms (student caring) 5. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 500.- รวมเงิน 1,320.-

7 รวมเงิน 6,400 .- การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน 5,000.- 2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ/ภาคเรียน 500.- 3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้/ภาคเรียน 300.- 4. ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/ภาคเรียน 5. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ภาคเรียน รวมเงิน 6,400 .-

8 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2558 (ห้องเรียนโครงการ Ed-hub) ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน ม.1 25,000.- 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน ม. 4 30,000.- 3. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ/ปี 2,000.- 4. ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/ภาคเรียน 300.-

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ยินดีต้อนรับ เจ้าของโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google