งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา
คู่มือการลงทะเบียนทาง Online ระดับปริญญาโท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2552 คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา โครงการปกติทุกคณะ ชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โครงการพิเศษอื่นๆ ชำระเงินตามที่คณะ/โครงการ กำหนด รวบรวมและจัดทำโดย หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 6 พ.ค.52

2 1. เข้าเว็บไซต์ http://203. 131. 208. 152/registrar/login
1. เข้าเว็บไซต์ จะปรากฏหน้าจอนี้

3 2. ระบุเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่าน แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

4 3. เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่างให้เลือก “OK”

5 4. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฎ ชื่อของนักศึกษาที่ทำการ Login เข้ามา
ให้เลือกเมนู “จดทะเบียน” ด้านซ้ายมือ

6 5. เมื่อคลิก จดทะเบียนแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่างให้เลือก “OK”

7 6. เมื่อเลือกเมนูจดทะเบียนจะปรากฎเงื่อนไขในการจดทะเบียน
ให้นักศึกษาอ่านทำความเข้าใจ แล้วคลิกปุ่ม “จดทะเบียน”

8 7. นักศึกษาสามารถระบุรายวิชาที่ต้องการจดทะเบียนได้เองโดยกรอกรหัส
รายวิชาที่ช่องสี่เหลี่ยม และคลิกที่ปุ่มค้นหา ดังรูปด้านล่าง

9 8. เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาที่จะจดทะเบียนแล้ว รายวิชานั้นจะปรากฎขึ้นมา
ด้านบน และระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนครั้งนั้นแจ้งนักศึกษา ทราบด้านขวามือดังรูป

10 นศ.สามารถเลือกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต หรือ 6 หรือ 9...
8.1 ในกรณีเลือกรายวิชาวิทยานิพนธ์ นศ.สามารถเลือกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต หรือ 6 หรือ 9... จึงมีขั้นตอนทำรายการเลือกหน่วยกิต ในระบบจะโชว์ 15 หน่วยกิต ก่อน ให้ดำเนินการเลือกหน่วยกิตดังนี้ 1.เลือก 15 หน่วยกิต ก่อน โดยคลิกที่มีรูปมือจับดินสอ จะปรากฎบรรทัดด้านบน LA800 2.คลิกข้อความ “พิเศษ“ ดังรูป ด้านบนจะปรากฏรูป สี่เหลี่ยมครอบ เลข 15 3.ให้แก้ เลข 15 เป็น 3 หรือ 6 หรือ 9... หากติดขัดประการใดโทรถาม

11 9. นักศึกษาตรวจสอบรายการอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม “ยืนยันการจดทะเบียน”

12 10. เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ยืนยันการจดทะเบียน” แล้ว ระบบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า
“*ระบบทำการสำเร็จ*” และให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ผลจดทะเบียน” เพื่อดูรายการ

13 11. ปรากฎหน้าจอสอบถามการทำงานหลังจากพิมพ์ใบแจ้งยอด นักศึกษาสามารถกด OK เพื่อยัง login อยู่ในระบบต่อไป หรือ Cancel เพื่อออกจากระบบหลังจากพิมพ์ใบแจ้งยอด (เพื่อความสะดวกของการพิมพ์ใบแจ้งยอด ขอให้นศ.ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของท่านได้ลงโปรแกรม Adobe Reader หรือไม่ เพื่อใช้ในการเปิดใบแจ้งยอด)

14 12. ระบบจะแสดง สถานะ “กำลังสร้างแฟ้มข้อมูล กรุณารอสักครู่
12. ระบบจะแสดง สถานะ “กำลังสร้างแฟ้มข้อมูล กรุณารอสักครู่..” ระหว่างที่รอ ขอให้นศ.สังเกตุว่ามี POP UP ว่ามี “To help protect your security, Internet Explorer blocked this site from downloading file to your computer. Click here for options..” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้นักศึกษา คลิก ที่แถบเหลือง ดังกล่าว

15 13. หลังจากที่นศ. ทำการคลิกที่แถบดังกล่าวแล้ว จะปรากฎคำสั่งให้ นศ
13. หลังจากที่นศ. ทำการคลิกที่แถบดังกล่าวแล้ว จะปรากฎคำสั่งให้ นศ. ดาวน์โหลดไฟล์ “Download File…” ขอให้นักศึกษา คลิกที่คำสั่ง Download File เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

16 14. หลังจากกด Download File แล้ว ระบบ จะถามนศ
14. หลังจากกด Download File แล้ว ระบบ จะถามนศ. ว่าต้องการจะเปิดไฟล์ เพื่อ พิมพ์ทันที หรือ จะ Save ให้คลิก Open

17 15. ปรากฎหน้าจอ “ใบแจ้งการชำระเงิน” ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ
สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดนี้ นำไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยต่อไป

18 16. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยต่อไป หากนักศึกษาทำการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เมนู“จดทะเบียน” จะไม่ปรากฎขึ้นอีก แต่หากเป็นช่วงเพิ่ม-ถอน จะปรากฎเมนู “เพิ่มถอน” แทน และถ้านักศึกษาทำการจดทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินระบบจะแสดงขอความเตือนว่านักศึกษา “มียอดเงินค้างชำระ” นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบได้ โดยคลิกที่ข้อความ “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน”


ดาวน์โหลด ppt คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google