งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับ เสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับ เสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับ เสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 ไฟล์เสียงที่ใช้ใน Flash Flash สามารถ Import เสียงได้หลาย นามสกุล WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au) ทั้งนี้ การนำเสียงมาใช้กับ Flash Movie ต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น หากจะใช้เสียง ประกอบในเว็บไซต์ ก็ไม่ควรใช้เสียงที่มีขนาด ใหญ่มาก เพราะจะทำให้ Flash Movie ที่ได้มี ขนาดใหญ่

3 การนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้ใน Flash การนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้ใน Flash จะถูก เก็บไว้ใน Library ซึ่งทำให้สามารถใช้ไฟล์เสียง นั้นได้บ่อย โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลากับการ Import ใหม่ ไฟล์เสียงที่ Flash สามารถ Import ได้ มีหลายชนิด เช่น WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au)

4 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับเสียงคน ละ 1 ชิ้นงาน โดยปฏิบัติตาม คำสั่ง ดังนี้ 1. สร้างภาพพื้นหลังเป็นรูปวิวและให้ แสดงภาพจนถึงเฟรมที่ 60 2. ใส่เสียงเพลงในเฟรมที่ 20 3. บันทึกงาน ส่งครูผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับ เสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google