งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 บทที่ 6 คำสั่งแก้ไขปัญหาแบบ เลือก (CONDITION)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 บทที่ 6 คำสั่งแก้ไขปัญหาแบบ เลือก (CONDITION)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 บทที่ 6 คำสั่งแก้ไขปัญหาแบบ เลือก (CONDITION)

2 ในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของงานที่จะนำเข้ามาทำการ ประมวลผล ซึ่งเราจะต้องบอกเงื่อนไข ให้แก่คอมพิวเตอร์ได้รับรู้เสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มทำการประมวลผล ใน ภาษาปาสคาลจะมีคำสั่ง (STATEMENT) ที่ใช้สำหรับสร้าง ประโยคตรวจสอบเงื่อนไข โดยมี เครื่องหมายที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ สำหรับการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้

3 สัญลักษณ์สำหรับการ เปรียบเทียบ > หมายถึงมากกว่า < หมายถึงน้อยกว่า < หมายถึงน้อยกว่า <= หมายถึงน้อยกว่า หรือ เท่ากับ <= หมายถึงน้อยกว่า หรือ เท่ากับ >= หมายถึงมากกว่า หรือ เท่ากับ >= หมายถึงมากกว่า หรือ เท่ากับ <> หมายถึงไม่เท่ากับ <> หมายถึงไม่เท่ากับ = หมายถึงเท่ากับ = หมายถึงเท่ากับ IN หมายถึงใช้ตรวจสอบตัว แปร SET IN หมายถึงใช้ตรวจสอบตัว แปร SET

4 การสร้างประโยคตรวจสอบเงื่อนไข ในภาษาปาสคาลมีคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้าง ประโยค ที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข (CONDITION STATEMENT) ด้วยกัน 3 รูปแบบ ในภาษาปาสคาลมีคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้าง ประโยค ที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข (CONDITION STATEMENT) ด้วยกัน 3 รูปแบบ - IF - IF - IF ELSE - IF ELSE - CASE - CASE

5 รูปแบบ IF รูปแบบ รูปแบบ IF ( เงื่อนไข ) THEN ประโยค (STATEMENT); IF ( เงื่อนไข ) THEN ประโยค (STATEMENT); ประโยคหลัง THEN จะถูกดำเนินงานต่อเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง ประโยคหลัง THEN จะถูกดำเนินงานต่อเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง เช่น เช่น IF (A=B) THEN WRITE ('A=B'); IF (A=B) THEN WRITE ('A=B'); ถ้า A เท่ากับ B จะพิมพ์คำว่า A=B ถ้า A เท่ากับ B จะพิมพ์คำว่า A=B ถ้า A ไม่เท่ากับ B ประโยคที่อยู่หลัง THEN จะไม่ ทำงาน ถ้า A ไม่เท่ากับ B ประโยคที่อยู่หลัง THEN จะไม่ ทำงาน IF (A>B) THEN WRITE ('A>B'); IF (A>B) THEN WRITE ('A>B'); ถ้า A มากกว่า B จริงจะพิมพ์คำว่า A>B ถ้า A มากกว่า B จริงจะพิมพ์คำว่า A>B ถ้า A ไม่มากกว่า B ประโยคที่อยู่หลัง THEN จะไม่ ทำงาน ถ้า A ไม่มากกว่า B ประโยคที่อยู่หลัง THEN จะไม่ ทำงาน

6 รูปแบบ IF - ELSE รูปแบบ รูปแบบ IF ( เงื่อนไข ) THEN ประโยค (STATEMENT) ELSE ประโยค (STATEMENT); ELSE ประโยค (STATEMENT); ประโยคหลัง THEN จะทำงานเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง ประโยค หลัง ELSE จะ ทำงานเมื่อเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ประโยคหลัง THEN จะทำงานเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง ประโยค หลัง ELSE จะ ทำงานเมื่อเงื่อนไขไม่ถูกต้อง เช่น เช่น IF (A=B) THEN WRITE ('A=B') IF (A=B) THEN WRITE ('A=B') ELSE WRITE ('A<>B'); ELSE WRITE ('A<>B'); ถ้า A เท่ากับ B จะพิมพ์คำว่า A = B แต่ถ้า A ไม่เท่ากับ B จะ พิมพ์คำว่า A <> B

7 นอกจากนี้ยังสามารถนำคำสั่ง AND OR และ IN มาใช้ร่วมกับคำสั่ง IF ได้อีกด้วย AND ( และ ) เป็นการตรวจสอบ 2 เงื่อนไขโดยต้อง เป็นจริงทั้งคู่จึงจะทำงานต่อไป IF (A=B) AND (C=D) THEN WRITELN('BALL_AND_BALL') จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าถ้า A=B และ C=D จึงจะแสดงคำว่า BALL_AND_BALL แต่ถ้าไม่ก็ จะหลุดจากคำสั่งนี้ไป

8 OR ( หรือ ) เป็นการตรวจสอบ 2 เงื่อนไขโดยต้อง เป็นจริงอันใดอันหนึ่งจึงจะทำงานต่อไป IF (A=B) OR (C=D) THEN WRITELN(' BALL_ OR _BALL L') จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าถ้า A=B หรือ C=D จึงจะแสดงคำว่า BALL_ OR _BALL แต่ถ้าไม่ก็จะหลุดจากคำสั่งนี้ไป จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าถ้า A=B หรือ C=D จึงจะแสดงคำว่า BALL_ OR _BALL แต่ถ้าไม่ก็จะหลุดจากคำสั่งนี้ไป

9 รูปแบบ CASE ในกรณีที่มีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขให้เลือกทำเงื่อนไขไดเงื่อนไขหนึ่ง ถ้าใช้ ประโยค IF ตรวจสอบเงื่อนไขจะต้องใช้หลายประโยค ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน มาใช้ CASE แทนได้ CASE กรณี OF 1: ประโยค 1; 1: ประโยค 1; 2: ประโยค 2; 2: ประโยค 2;... N: ประโยค N; N: ประโยค N; ELSE ELSE ประโยค ; ประโยค ; END; END;


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 บทที่ 6 คำสั่งแก้ไขปัญหาแบบ เลือก (CONDITION)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google