งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่เอกสาร (Publish)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่เอกสาร (Publish)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่เอกสาร (Publish)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 วิธีการ Publish เมื่อสร้างงานเสร็จสิ้น ก็สามารถนำงานไปเผยแพร่ได้ ซึ่ง Flash สามารถจะแปลงงาน (Publish) งานออกมาได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะใช้ ซึ่งการ Publish ชิ้นงานทำได้โดย เลือกไปที่คำสั่ง File > Publish Setting

3 ชนิดของไฟล์ที่โปรแกรม Flash
ชนิดของไฟล์ที่โปรแกรม Flash ทำการ Publish ให้เป็นหลักประกอบด้วย *.swf คือ ไฟล์ชิ้นงานที่สั่ง Publish เป็นประเภท Shockwave Flash สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Flash Player, Internet Explorer *.html คือ ไฟล์ชิ้นงานที่สั่ง Publish สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Internet Explorer หรือ Browser แล้วสามารถทำงานผ่านระบบ Internet ได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถให้ผู้ใช้เลือก Publish ได้อีก 6 ชนิด ตามความต้องการของผู้ใช้ดังนี้ *.gif คือ ไฟล์ภาพที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

4 ชนิดของไฟล์ที่โปรแกรม Flash
*.png คือ ไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้สร้างเว็บไซต์เนื่องจากมีขนาดเล็ก *.exe คือ ไฟล์โปรเจคเตอร์ เป็นไฟล์ที่สามารถแสดงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม Flash หรือ Flash Player *.hqx คือ ไฟล์ที่แสดงผลในเครื่อง Mac *.mov คือ ไฟล์วีดิโอที่แสดงผลด้วยโปนแกรม Quick Time

5 การ Export Movie และ Export Image
การใช้คำสั่ง Export นี้ เป็นการนำ Flash Movie ไปเผยแพร่ผลงาน ซึ่งเหมือนกับการ Publish แต่ต่างกันตรงที่การ Publish นี้จะเก็บค่าต่างๆที่กำหนดไว้ใน Publish Setting แต่การ Export นั้นจะให้ตั้งค่าทุกครั้งที่ทำการ Export งานออกไป ทำได้โดยเลือก File > Export Movie

6 รายละเอียดคำสั่ง Export
Export Movie คือ การ Export โดยเน้นที่ Movie เป็นหลัก เช่น Quick Time, Windows AVI, GIF Animation และ SWF เป็นต้น Export Image คือ การ Export รูปภาพ หรือ Graphic ที่เป็นภาพนิ่ง ซึ่งรวมไปถึงภาพแบบ Vector, Bitmap และ JPEG เป็นต้น

7 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร คนละ 1 ชิ้นงาน โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้างชิ้นงานโดยมีการเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween แล้ว Publish เอกสารทั้ง 7 รูปแบบ 2. บันทึกงานลงแผ่นบันทึกข้อมูลส่งครูผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่เอกสาร (Publish)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google