งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inside Energy Machines

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inside Energy Machines"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inside Energy Machines
by Steve Parker   Get ready to discover how energy- generating machines work - from solar panels to hydroelectric power stations - with amazing illustrations, cutaway views, magnified insets and detailed photographs.

2 How Nearly Everything Was Invented
by Jilly MacLeod   In a lighthearted look at more than 300 of the world’s most important inventions, this fascinating book begins with six key inventions and explores the people who created them, the mechanics that make them work, and the ideas and innovations that inspired them.

3 Farther by Steve Parker
FArTHER is the story of a father who dreams of flying. However, when he goes to war and does not return, his son attempts to finish where he left off and makes his dream come true. Winner of the 2012 Greenaway award, this truly is an inspirational story showing how any dream can be fulfilled with love and motivation.

4 สยามสามฤดู โดย สุรศักดิ์ พุ่มรัก
โดย สุรศักดิ์ พุ่มรัก   ในหนึ่งปีมีสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดู หนาว แต่ภายในสามฤดูนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะ สยามสามฤดูชวนเด็กๆมารู้จักแต่ละ ฤดูกาล พร้อมสอดแทรกเรื่องราว ของ วัฒนธรรม ประเพณีไทยแต่โบราณ แล้ว เด็กๆจะได้รู้ว่าไม่ว่าฤดูไหน ก็สนุกได้ทุกฤดู เลยนะ

5 Patrick’s Birthday Message
by Gail Clarke   Patrick is an African grey parrot who lives in the jungle in central Africa. His Great- Grandpa Gilbert will soon be one hundred years old and Patrick wants to send him a birthday greeting. There is just one big problem Great Grandpa Gilbert lives thousands of miles away in Australia! Follow a birthday message as it travels with the help of Patrick’s animal friends both great and small, and learn fun facts about migration along the way.

6 Tiddler by Julia Donaldson
Tiddler the fish is always telling tall tales about why he is late for school, but when he is actually caught in a net and taken far from home, it is his stories that help him find his way back.


ดาวน์โหลด ppt Inside Energy Machines

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google