งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kangaroo Joe รายวิชา อ 32101 ชั้น ม.2 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว โรงเรียนวัง ไกลกังวล ตอน 6 Unit 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kangaroo Joe รายวิชา อ 32101 ชั้น ม.2 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว โรงเรียนวัง ไกลกังวล ตอน 6 Unit 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Kangaroo Joe รายวิชา อ 32101 ชั้น ม.2 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว โรงเรียนวัง ไกลกังวล ตอน 6 Unit 15

3 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 2 หนังสือเรียน - Super Goal 2 p. 101

4 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 3 Kangaroo Joe - Reading สาระการ เรียนรู้

5 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 4 - อ่านข่าวแล้ว เขียน เรื่องเล่าได้ มฐ. ต 1.1(1), 1.2(3), 1.3( 2,3), 2.2(1), 3.1(1,2) ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

6 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 5

7 6 pou ch

8 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 7

9 8 5. advent ure 7. swerve 4. journey 6. sudden ly 8. vehicle 1. differen t 3. through 12. against 10. fault 11. picked up 9. immedia tely 2. decided 13. several 14. cash

10 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 9 1. Where did a group of friends come from ? - They came from Italy. 2. Where did they want to go ? - They wanted to go to Australia.

11 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 10 3. How did they go there? - They went there by jeep. 4. What did Gino hit on the road ? - He hit a kangaroo.

12 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 11 5.Was the kangaroo dead? - No, it wasn’t. 6. Whose jacket did the kangaroo wear? - It wore Tony’s jacket.

13 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 12 A group of friends from Italy wanted to do something different from their vacation. They decided to drive through Australia in a jeep.

14 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 13 The journey was a real adventure, but sometimes the long hours on the road became boring.

15 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 14 It was Gino’s turn to drive. Tony, Pietro and Mario were sleeping. Gino was thinking of the cool drink and shower in the next town when suddenly something jumped in front of the jeep.

16 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 15 Gino tried to swerve, but he hit it. He stopped the vehicle immediately. When the four friends got out, they saw a kangaroo on the road. The animal was dead. What could they do?

17 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 16 It wasn’t their fault. It was an accident. The friends were sad, but they wanted to have a photograph of the accident to show everyone back home. Mario got his camera,....

18 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 17 and the others picked up the animal and stood it up against the jeep. The boys decided to dress up the kangaroo. They put a cap, sunglasses and a jacket on him.

19 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 18 They took several photos with the kangaroo. Suddenly to their surprise the kangaroo moved its head..... moved its body and jumped away into the bush.

20 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 19 It had with it Gino’s cap, Pietro’s sunglasses and Tony’s jacket- with his passport and one thousand dollars in cash.

21 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 20 After reading 1. Make questions and answer. 2. Describe the story in a paragraph. (A4)

22 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 21 1. Where / travel ? 2. Who / drive ? 3. What/do/accide nt/happen? 4. How / feel / when / hit / kangaroo ? 5. Why / want / photo of the kangaroo ? 6. What / kangaroo / wear / when / run up ?

23 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 22 1. Where / travel ? -Where was a group of friends traveling on vacation? -They were traveling to Australia on vacation.

24 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 23 2. Who / drive ? - Who was driving the jeep? - Gino was driving the jeep.

25 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 24 3. What / do / accident / happen ? - What were they doing when the accident happened? - Gino was driving and his friends were sleeping.

26 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 25 4. How / feel / when / hit / kangaroo ? - How did they feel when they hit the kangaroo? - They felt sad.

27 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 26 5. Why / want / photo of the kangaroo ? - Why did they want a photo of the kangaroo? - They wanted a photo of the kangaroo because they wanted to show everyone at home.

28 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 27 6. What / kangaroo / wear / when / run away ? - What was the kangaroo wearing when it ran away? - It was wearing a cap, sunglasses and a jacket.

29 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว 28 -Have you ever...? (1)


ดาวน์โหลด ppt Kangaroo Joe รายวิชา อ 32101 ชั้น ม.2 ครูจินฑนา ร้อยแก้ว โรงเรียนวัง ไกลกังวล ตอน 6 Unit 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google