งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้

2 When a winner commits a mistake, he say I'm wrong
ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิดเอง When a loser commits a mistake, he says it's not my fault ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน

3 A winner works harder and has more time than a loser
ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้ busy Busy 12 hr. Another is free time all time A loser always is too busy to do what is necessary ผู้แพ้ :จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง

4 ? A winner faces and solves his/her problems
ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น ? A loser does otherwise ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา

5 A winner makes things happen
ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฎผลงานขึ้น I promise.. I’m doing A loser makes promises ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ

6 A winner wld say " I am good but not as good as I want to be
ผู้ชนะ : จะพูดว่า " ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ " Not bad.. Wow!.. but? A loser wld say " I am not as bad as others ผู้แพ้ : จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา "

7 A winner listens, understand and responds
ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้ I know.. Um.. OK! A..B..C.. A loser only waits until it's his/her turn to speak ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะได้พูดเรื่องของตัวเอง

8 ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า
A winner respects people who are superior to him and wld like to learn from them ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น HH.. Very good 1 3 2 A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าเขา

9 A winner is responsible not just for his own work
ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ ( ไม่ไปก้าวก่ายงานคนอื่น) I’m busy My job is 1,2,3 I have a job I can receive A loser will not dare help others and wld say I'm just doing my job ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่าง กำลังทำงานของฉันอยู่

10 ? A winner wld say " There shd be a better way to do it "
ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ Many ways One way ? A loser wld say " This is the only way to do " ผู้แพ้ : จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ "

11 ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา
A winner like you will share this with his/her friends ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา I will share I’m not A loser will just keep this to himself/herself because he/she doesn't hv time to share this with others. ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่า เขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น

12 "ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"

13 เพชรมีค่ามากกว่าถ่านหลายล้านเท่า
ทั้ง ๆ ที่เพชรเป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกัน ไม้ผ่านการอบการเผา ไม่นานก็กลายเป็นถ่าน แต่เพชรผ่านความร้อน ไม่ต่ำกว่า 5,000 องศาฟาเรนไฮน์ ได้รับความกดดันมากกว่า 1 ล้านปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน จนกระทั่งกลายเป็นเพชร เพชรที่เป็นเครื่องประดับอันงดงาม พร้อม ๆ กับเป็นของที่มีความแข็งมากที่สุดในโลก

14 ถ้าท่านกำลังได้รับความกดดันอยู่ จงอดทน จงอดทน ถ้าสถานการณ์กำลังบีบคั้น
แสดงว่าชัยชนะกำลังรออยู่ข้างหน้า ถ้ายังถูกโหมกระหน่ำอีกให้รู้ตัวว่า ท่านกำลังใกล้จะเป็นเพชรเต็มที่แล้ว....

15 "บางทีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา เราก็ละเลยไม่เห็นคุณค่า
เวลาที่เราได้สูญเสียสิ่งนั้นไป เราจึงจักได้พบคำตอบ" เหมือนดั่งรองเท้าคู่เก่า ที่เชย และทิ้งไปแล้ว แต่รองเท้าคู่ใหม่ทั้งกัด และใส่ไม่สบาย สุดท้ายก็ต้องเสียดายรองเท้าคู่เก่าที่ใส่สบายกว่า

16 END


ดาวน์โหลด ppt ข้อแตกต่างระหว่าง กับ ผู้ชนะ ผู้แพ้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google