งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด
กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ
KP KA VP CR CS Key Partners Key Activities Value Proposition Customer Relationship Customer Segmentation การออกแบบ ผู้ผลิต ช่วยเหลือสังคม วัตถุดิบ ผ้า ต่างประเทศ นักออกแบบ KR CH ในประเทศ Key Resources Channel ผู้จัดจำหน่าย Outlet แหล่งวัตถุดิบ เว็บไซต์ CS RS รายได้จากการขาย ค่าจ้างผลิต Cost Structure Revenue Stream

3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง
สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าสอดคล้องกับเทรนด์

4 กลยุทธ์ แบรนด์ เจ้าของกิจการมี “พรสวรรค์” ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (ปัญหาที่ตามมาคือถูกลอกเลียนแบบและนำไปจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า) ดังนั้น ควรวางตำแหน่งใหม่ในฐานะ “ผู้นำเทรนด์” โดยใช้เว็บไซต์ เป็นสื่อในการสร้างชุมชน “ผู้ชายที่สวมเสื้อเชิ้ต” ให้ข้อมูลประเภทของผ้า, การออกแบบ, การรักษา รวมถึงพัฒนาเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ให้ทันสมัยและน่าติดตามอย่างต่อเนื่อง

5 การสร้างเว็บไซต์ชุมชนอย่างอยู่ในช่วงทดลอง จะต้องมีการปรับเนื้อหาเพื่อสร้างคุณค่าให้แบรนด์มากยิ่งขึ้น

6 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย ปัจจุบันมีสาขาอยู่สามแห่งคือ
สาขาที่ 1. The Platinum Fashion ประตูน้ำ สาขาที่ 2. ร้านในซอยเพชรบุรี 19 ประตูน้ำ (ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Shibuya 19) สาขาที่ 3. Central Plaza ลาดพร้าว ชั้นใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Facebook Page เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ รวมถึงขยายกลุ่มผู้ใช้ในสังคมโซเชี่ยล เน็ตเวอร์ค

7 การใช้ Facebook Page เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจการ

8 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย
ธุรกิจสิ่งทอ โดยเฉพาะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสตรี มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และค้าขายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นธุรกิจจักต้องสร้างความแตกต่างจากของเลียนแบบให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์อยู่แล้ว การสร้างเว็บ หรือสื่อสังคมออนไลน์นั้น จะต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย และอัพเดรทความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแบรนด์ ซึ่งชื่อเว็บไซต์เดิม 96studiojeans อาจก่อให้เกิดความสับสน จึงควรจดโดเมนเนมใหม่ เช่น 96studioshop.com (ตรวจสอบเมื่อ 10 สค.57 ยังว่างอยู่) แทน เพื่อสื่อถึงร้านค้าที่มีอยู่แล้วสามสาขา เพราะถึงอย่างไร การซื้อขายเสื้อ ลูกค้ายังต้องการทดสอบสวมใส่, จับเนื้อผ้า และถ้ามีปัญหาก็ยังสามารถกลับมาใช้บริการที่ร้านได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็น “จุดแข็ง” ที่ร้านออนไลน์อื่นไม่มี...


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google