งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Trends สิทธิเดช ลีมัคเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Trends สิทธิเดช ลีมัคเดช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Trends สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaimarketonline.net E-Mail: thaimarketonline@gmail.com

2 หัวข้อ การเริ่มต้นธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด NEMESIT การสร้างเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์

3 การเริ่มต้นธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย / สนอง ความต้องการ / ราคา สื่อ / การเข้าถึง / ความถี่ / ความเข้าใจ กลยุทธ์ / กระบวนการ จุดแข็ง / เรื่องราว สินค้า - บริการ

4 หลักคิดการทำธุรกิจ ความชอบ ความสามารถ ความเหมาะสม ความต้องการ สถานการณ์ – เศรษฐกิจ - ภาวะโลกร้อน - น้ำมันขึ้น ราคา - คู่แข่ง เทศกาล - อาหารเจ - ขนมไหว้พระจันทร์ - คริสต์มาส - วาเลนไทน์ - ปีใหม่ ทำเล - คมนาคมสะดวก วัฒนธรรม - แฟชั่น - บันเทิง

5 สินค้าหรือบริการ ใครเป็นผู้ใช้ มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องซื้อ ( ในเมื่อมีคู่แข่งให้เลือกด้วย ) ใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อ ( ผู้ปกครอง ) กำลังซื้อ ( รายได้ ) พฤติกรรมการซื้อ ( ซื้อที่ไหน / ความถี่ในการซื้อ / เทศกาล ) การออกแบบ Design + Innovation

6

7

8 ธุรกิจในอนาคต สุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งแวดล้อม สินค้าหรือบริการที่ดีเยี่ยม

9 Nemesit เนเมสิทธิ์ N = Name ชื่อ : จำง่าย สื่อถึงธุรกิจ E = Electronic &Technology เทคโนโลยี : เพิ่มประสิทธิภาพ ( ลดต้นทุน - บริการรวดเร็วขึ้น ) ดึงดูดความสนใจ M = Media สื่อ : ประชาสัมพันธ์ E = Effective รสชาติ : มาตรฐาน, ตลาด ยอมรับ S = Strengths จุดแข็ง : ข้อแตกต่างจากคู่แข่ง, สร้างความได้เปรียบ I = Income รายได้ : ที่มาของเงิน T = Test ทดสอบ : วิจัยผลิตภัณฑ์ และ เปิดโอกาสให้ลูกค้าทดสอบ ผลิตภัณฑ์

10 Name

11 E = Electronic &Technology

12 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระหว่าง การใช้ PDA กับพนักงาน รับ เมนู (1 เครื่องลดบริกร 3 คน ) ราคาค่า เครื่อง PDA / เงินเดือน จำนวน สาขา ทั้งหมด จำนวน เครื่อง / สาขา ลดจำนวน คน / สาขา รวมจำนวน เงิน ( บาท ) 15,000 บาท / เครื่อง 300 6 เครื่อง 27,000,000 10,000 บาท / เดือน 300 3 คน 9,000,000

13 Media สื่อควรโดด เด่น เห็นชัด เข้าใจง่าย สาระน่าสนใจ

14 Effective

15 Strengths

16 Income

17 Test

18 กล้วยตากออนไลน์

19 กระบวนทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สินค้าบริการ ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย

20 กรณีศึกษากล้วยตากออนไลน์ ( การ ประชาสัมพันธ์ ) กฏ AIDA Attention Interesting Demand Action

21

22 Bananaclick.com About Us How to start Contact Us Return Policy How to Payment Product/ Service Retail Wholesale Seminar Knowledge Business Marketing Design Electronic Commerce

23

24 การ ประชาสัมพัน ธ์

25

26

27 ความแตกต่างระหว่าง โฆษณา กับ โซเชียล มีเดีย โฆษณา เน้นการขาย แย่งความสนใจลูกค้า ผลลัพทธ์สะท้อนจาก ความถี่ และขนาด โซเชียล มีเดีย ช่วยให้คนตัดสินใจซื้อ ลูกค้าตั้งใจที่จะอ่าน ผลลัพท์ขึ้นอยู่กับ “ อิทธ พล ”


ดาวน์โหลด ppt Business Trends สิทธิเดช ลีมัคเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google