งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ ARTTYLEATHER SHOP กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ ARTTYLEATHER SHOP กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ ARTTYLEATHER SHOP กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure พาร์ตเนอ ร์ Online รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ต่างประเ ทศ วัตถุดิบ หนัง แหล่ง วัตถุดิ บ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย การ ออกแบ บ ใน ประเทศ Fair BIFF&BI L

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน มีฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานเพิ่ม รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจพันธมิตรอย่างเข้มแข็ง มี การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด

4 4 กลยุทธ์ ( ช่องทางจำหน่าย ) ช่องทางจำหน่าย ARTTYLEATHER SHOP ใช้วิธีการออกร้านในงานจำหน่ายสินค้า เฉพาะกลุ่มเป็นหลัก เช่น “ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดง สินค้าเครื่องหนัง ” (Bangkok International Fashion Fair & International Leather Fair) หรือ BIFF&BIL ซึ่งจัดเป็นประจำทุก ปี เพื่อหาลูกค้าต่างประเทศและลูกค้าไทย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น และใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ เฟซบุ๊ค เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

5 เว็บไซต์ทำสองภาษา เพื่อตลาดในและต่างประเทศ

6 6 กลยุทธ์ ( แบรนด์และสื่อสังคมออนไลน์ ) แบรนด์ & สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ผู้ประกอบการ สร้างทั้งสองแบรนด์ คือ ARTTY และ SIAM HANDMADE SHOP ด้วยการกำหนดตำแหน่งของ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยสินค้าของ SIAM HANDMADE จะเป็นงาน หัตถกรรมทั่วไป มีลักษณะของความเป็น ไทยในขณะที่ ARTTY จะเน้นเฉพาะ รองเท้า มีความเรียบ หรู ดูเป็นสากล มากกว่า

7 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในแบรนด์ ARTTY เน้นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในรูปลักษณ์ของสากลเป็นหลัก

8 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในแบรนด์ Siam Handmade Shop นอกจากรองเท้าแล้วยังมีสินค้าหัตถกรรมที่บ่งบอกเอกลักษณ์ ไทยอื่นๆ อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ ARTTYLEATHER SHOP กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google