งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305496 CPE Project 1 บทที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305496 CPE Project 1 บทที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPE Project 1 บทที่ 3

2 ภาพรวม บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรม
สอดคล้องกับขั้นตอนในบทที่ 1

3 การเริ่มเขียน ขึ้นต้นบทที่ 3 ควรจะเริ่มย่อหน้าด้วย
“ในบทนี้กล่าวถึง วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรมเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ และ ... ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหัวข้อจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป”

4 หัวเรื่อง 3.1 คือขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินโครงงาน
3.2 คือขั้นตอนที่ 2 ของการดำเนินโครงงาน ... เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การออกแบบ การทดลอง การทดสอบ ฉบับสอบโรงร่างกับฉบับสมบูรณ์จะต่างกัน

5 บทที่ 3 ฉบับสอบโครงร่าง และฉบับสมบูรณ์จะต่างกัน

6 ต่างกันอย่างไร ฉบับสอบโครงร่าง จะเป็นการบอกว่าจะทำอะไร อย่างไร
ฉบับสมบูรณ์เป็นการบอกว่า ทำอะไรไปแล้ว และได้ผลเป็นอะไร

7 กิจกรรมปฏิบัติ เขียนเนื้อหาคร่าวๆ ว่ากลุ่มเราจะอธิบายอะไรบ้าง
นำมาปรึกษา ทีละกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt 305496 CPE Project 1 บทที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google