งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน Software ที่น่าสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน Software ที่น่าสนใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน Software ที่น่าสนใจ
ผู้จัดทำ Software ที่สนใจ ประโยชน์และลักษณะของซอฟต์แวร์ ประเภทของ Software เหตุผลที่ชอบ ข้อมูลที่ควรทราบ ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ ตัวอย่างหน้าของโปรแกรม

2 ผู้จัดทำ นาย ปุลวัชร โพธิ์ทอง รหัสเอก SC 13 รหัสนิสิต 51102010410
กลุ่ม B 02 กลับสู่หน้าหลัก

3 Software ที่สนใจ Microsoft Power Point กลับสู่หน้าหลัก

4 ประโยชน์และลักษณะของซอฟต์แวร์
1.ใช้นำเสนอผลงาน 2.ทำแผ่นใสประกอบการเรียนการสอน 3.ผลงานที่ออกมาจะน่าสนใจ 4.เป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำ และฝึกประสบการณ์ไปด้วย 5.สะดวกสบาย กลับสู่หน้าหลัก

5 ประเภทของ Software Commercial Software เป็นซอฟท์แวร์ที่ผลิตออกมาจำหน่าย พบได้ทั่วไป ผู้ใช้ต้องจ่ายเงินซื้อ จากผู้ผลิต จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ โปรแกรมนี้เป็นของ บริษัท Microsoft ซึ่งส่วนมากจะแถมมาให้แล้วในคอมพิวเตอร์ กลับสู่หน้าหลัก

6 เหตุผลที่ชอบ ให้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหมือนกับทำงานศิลปะ ไม่เครียด รู้สึกผ่อนคลาย ผลงานที่ออกมาก็น่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถจับประเด็นสำคัญได้ กลับสู่หน้าหลัก

7 ข้อมูลที่ควรทราบ กลับสู่หน้าหลัก
ทั้งนี้เพราะ Microsoft PowerPoint มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำอยู่มาก ยกตัวอย่างเช่น มีการกำหนดตัวอักษร ตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามด้วยกล่องข้อความ หรือข้อความศิลป์ การแทรกรูปภาพโดยสามารถไปที่ insert แล้วไปที่ clip art การทำ blackground ที่มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการทำ effect โดยสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ จากเมนู View เลือก Slide Sorter View จะเห็นภาพ สไลด์ทั้งหมด จากเมนู Edit เลือก Selet All ที่ Slide Sorter toolbar คลิกที่ Slide Transition Effect เลือก Uncover Right คลิกที่ Text Preset Animation กลับสู่หน้าหลัก

8 ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้
1. Windows 2000 2. Windows XP 3. Windows 95, 98 4. Windows Me 5. Windows NT Thai Edition กลับสู่หน้าหลัก

9 ตัวอย่างหน้าของโปรแกรม
กลับสู่หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน Software ที่น่าสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google