งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Getting Started.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Getting Started."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Getting Started

2 เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงใบงาน (Exercise 1)
Where are they? (In studio, In TV...) Who’s the man on the left? (The moderator, The speaker, The announcer.) What’s his job? (Interview) ตั้งคำถามของคำตอบของชายด้านขวามือ (Exercise 1) ………………………………………. (What are your hobbies?) (What is your hobby?)

3 ฟังบทสนทนา (Exercise 2) อ่านตาม จับคู่อ่าน ตอบคำถามต่อไปนี้
How many speakers are there? What’s their relationship? What information does Lina give? Memo : มองหน้าผู้ที่เราสนทนาด้วย อย่าก้มมองแต่บทสนทนาอย่างเดียว

4 ดูภาพใน Exercise 3 แล้วบอกว่าพวกเขากำลังทำอะไรกัน...
ตรวจสอบ !!!!!! swimming hiking playing golf playing badminton/tennis Fishing งาน P1.1 เขียนงานอดิเรกเพิ่มคนละ 10 อย่าง ลงสมุด

5 งาน P1.2 ให้นักเรียนอ่าน Language focus แล้วเลือกใช้คำ หรือประโยค เพื่อแต่งบทสนทนาส่ง
เขียนลงสมุด งานพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt Getting Started.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google