งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อเสริมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อเสริมการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) เสนอ สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง Number กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย นายสุพิมล โพธิจันทร์

2 วัตถุประสงค์ 1.ให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์จำนวน 1-10 ได้
2.ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 1-10 ได้ 3.ให้นักเรียนสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์จำนวน 1-10 ได้

3 One One = 1

4 One Two = 2

5 One Three = 3

6 One Four = 4

7 One Five = 5

8 One Six = 6

9 One Seven = 7

10 One Eight = 8

11 One Nine = 9

12 One Ten = 10

13 What is the number ? One Two

14 What is the number ? One Two

15 What is the number ? six seven

16 What is the number ? nine ten

17 ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u
_ne

18 ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u
Thr_e

19 ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u
s_ven

20 ช่วยกันเรียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
n o e o t w x i s

21 ลากเส้นโยงจับคู่คำศัพท์ให้ถูกต้อง
Ten 1 Eight 8 Nine 9 One 10

22 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt สื่อเสริมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google