งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Possessive adjective Subject Object Possessive Adjective

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Possessive adjective Subject Object Possessive Adjective"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Possessive adjective Subject Object Possessive Adjective
Possessive Pronoun I me my mine You you your yours We us our ours They them their theirs He his She her hers It it its

2 Example Possessive Adjective
What’s your name? My name is Jennifer. What’s his name? His name is Michael. What’s her name? Her name is Nicole.

3 ต่อ 1.He has a dog. It is his dog. 2.She has cats. They are her cats.
3.We have two bags . These are our bags . 4.They have three cars. These are their cars.

4 ต่อ หมายเหตุ ถ้าเป็นชื่อคนให้ใช้ ’s เช่น Bill’s Nicole’s


ดาวน์โหลด ppt Possessive adjective Subject Object Possessive Adjective

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google