งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้า Loei Health Data Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้า Loei Health Data Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้า Loei Health Data Center
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

2 การทดสอบระบบ ติดตั้ง Takis Client เมื่อการนิเทศงานฯ รอบที่ 1
รพ. เชียงคาน รพ. ผาขาว 19 ก.พ. 2557 อำเภอเมือง รพ.สต.นาอาน รพ.สต.เพชรเจริญ รพ.สต.ชัยพฤกษ์ อำเภอวังสะพุง รพ.สต.โนนสว่าง รพ.สต.ปากปวน ผลการดำเนินงาน สามารถส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล ระดับจังหวัด ได้เป็นอย่างดี

3 ประชุมผู้ดูแลระบบของ รพ. , สสอ. 21 ก.พ. 2557
ประชุมผู้ดูแลระบบของ รพ. , สสอ. 21 ก.พ. 2557 จากการประชุมมีการขอปรับเปลี่ยนเส้นทาง การส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อ:- - ลดภาระงานในระดับอำเภอ และความคล่องตัวในการตั้งค่าของโปรแกรม - การคืนข้อมูลให้ระดับอำเภอเพื่อใช้ประโยชน์

4 Loei Health Datacenter Concept
TAKIS Server รพ.เลย Server สสจ. Server อำเภอ HosXP/ HOSxP_PCU เดิม

5 Loei Health Datacenter Concept
TAKIS Server รพ.เลย Server สสจ. HosXP/ HOSxP_PCU ใหม่

6 26 ก.พ (เมื่อวาน) ย้ายฐานข้อมูลระดับจังหวัด จาก สสจ.เลย ไปที่ รพ.เลย ติดตั้งระบบ Takis Data Center ที่ เครื่องแม่ข่าย รพ.เลย ขณะนี้สถานบริการที่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลระดับจังหวัด ได้แก่ รพ.สต.ท่าศาลา รพ.สต.สานตม อ.ภูเรือ รพ.เลย รพ.ภูเรือ รพ.ด่านซ้าย

7 การดำเนินการต่อไป กำหนดติดตั้งโปรแกรม Takis Client ทั้งจังหวัด (ดำเนินการโดย ผู้ดูแลระบบของ รพ./สสอ.) ระหว่างวันที่ มีนาคม 2557 ประชุมผู้ดูแลระบบ รพ./สสอ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการติดตั้งระบบฯ วันที่ 18 มีนาคม 2557

8 เข้าดูระบบได้ที่ www. lo. moph. go
เข้าดูระบบได้ที่ เมนูระบบรายงาน หัวข้อ รวม link งาน ICT

9


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้า Loei Health Data Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google