งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านเฝ้าระวัง การ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ระหว่างจังหวัดและ สคร.8 วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านเฝ้าระวัง การ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ระหว่างจังหวัดและ สคร.8 วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านเฝ้าระวัง การ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ระหว่างจังหวัดและ สคร.8 วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

2 วัตถุประสงค์ นำเสนอโครงการที่จะ ดำเนินการ / ประเมิน ชี้แจงตัวชี้วัด แนวทางดำเนินงานและ แก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมและ สร้างสรรค์

3 ข้อตกลงในการประชุม นำเสนอรวมซักถาม กลุ่มละ 15 นาที

4 ข้อตกลงในการประชุม 1. กลุ่มโรคเรื้อน 2. กลุ่มโรคเอดส์ 3. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 4. กลุ่มระบาด 5. กลุ่มโรคติดต่อ ทั่วไป 6. กลุ่มวัณโรค 7. กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง 8. กลุ่มโรคโรคประกอบ อาชีพฯ 9. กลุ่มโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 10. กลุ่มส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ

5

6 ความสำคัญ พวกเราคนกันเองกัน ทั้งนั้น จุดมุ่งหมายเดียวกัน หาเวลามานั่งคุยและ ชี้แจง ± กินข้าวร่วมกัน

7 วัตถุประสงค์ ปัญหา อุปสรรค สคร.8 รับลูกต่อ / สนับสนุน ???


ดาวน์โหลด ppt การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านเฝ้าระวัง การ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ระหว่างจังหวัดและ สคร.8 วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google