งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.2 มาตรการตัดสินศีลธรรม (เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.2 มาตรการตัดสินศีลธรรม (เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.2 มาตรการตัดสินศีลธรรม (เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน)

2 อะไรคือมาตรฐานการตัดสินดีชั่วของการกระทำ ?
1. สัมพัทธนิยม (Relativism) 2. สัมบูรณนิยม (Absolutism)

3 สัมพัทธนิยม (Relativism) ( เกณฑ์ตัดสินดี ชั่ว ไม่มีอยู่จริง)
คือทัศนะที่เห็นว่า “ดี” ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว การกระทำอันใดอันหนึ่งจะดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่าง ในบางสถานการณ์ สิ่งนั้นอาจจะถูก แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง สิ่งนั้นอาจผิดก็ได้

4 การสั่งสอนคนในวงเหล้า
ตัวอย่าง สถานะภาพของน้ำเป็นอย่างไร? การสั่งสอนคนในวงเหล้า

5 สัมพัทธนิยมเน้นผลลัพธ์ของการกระทำ
เช่น วันลอยกระทงมีเด็กตกน้ำ

6 “ Man is the measure of all things ” คนเป็นเครื่องวัดทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัวอย่าง กลุ่มโซฟิสท์ (Sophists) มีโปรทากอรัส (480 – 410 B.C) “ Man is the measure of all things ” คนเป็นเครื่องวัดทุกสิ่งทุกอย่าง

7 “ มนุษย์มีธาตุแท้เห็นแก่ตัว ”
ทอมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes : ) “ มนุษย์มีธาตุแท้เห็นแก่ตัว ” “อะไรก็ตามที่ตรงกับความอยากของใครคนหนึ่ง เขาก็เรียกสิ่งนั้นว่า ดี อะไรก็ตามที่ตรงกับความเกลียดของเขา เขาก็เรียกมันว่า ชั่ว” เอกัตวาท ( Individualism ) หรือ อัตนัย ( Subjective) ทั้งสองศัพท์นี้หมายถึง การเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการตัดสิน ดี ชั่ว

8 ตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มนี้ ลัทธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ( ความดีคือการทำประโยชน์แก่มหาชน )
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีอันตนิยม (Teleological Theory) เป็นแนวคิดที่อยู่ตรงกลางระหว่างอัตนิยมและอัญนิยม โดยถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมด

9 2. สัมบูรณนิยม (Absolutism) (เกณฑ์ตัดสินดี ชั่ว มีอยู่จริง)
“ความดี” เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยตัวของมันเอง ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ดังตัวอย่าง… ลักษณะของเกลือเป็นอย่างไร? - เค็ม ลักษณะของไฟเป็นอย่างไร? - ร้อน

10 แนวคิดของกลุ่มนี้ใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน?
- ใช้มโนธรรมเป็นตัวตัดสินความดีหรือความชั่ว มโนธรรม คือ ปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แนวคิดของกลุ่มนี้เน้นอะไรเป็นหลัก? - เน้นเจตนาเป็นหลัก ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา

11 ตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มนี้
อิมมานูเอล ค้านต์ (Immanuel Kant) ศาสนาต่าง ๆ เช่น พุทธ คริสต์

12 สัมพัทธนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5
การฆ่ามนุษย์บาปใช่หรือไม่? กรณี อาจารย์ยิงคนบ้าที่ถือระเบิดเข้ามาในห้องนี้

13 สัมพัทธนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5
การลักทรัพย์เป็นบาปหรือไม่? กรณี พ่อกลัวลูกสาวจะฆ่าแฟนจึงลักปืนไปทิ้งน้ำ

14 การนอนกับภรรยาผู้อื่นเป็นบาปหรือไม่?
สัมพัทธนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5 การนอนกับภรรยาผู้อื่นเป็นบาปหรือไม่? กรณี ชายชู้ผู้เมตตาและเสียสละ

15 การโกหกผู้อื่นเป็นบาปจริงหรือ?
สัมพัทธนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5 การโกหกผู้อื่นเป็นบาปจริงหรือ? กรณี ลูกชายโกหกแม่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ

16 การดื่มสุราเป็นบาปจริงหรือ?
สัมพัทธนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5 การดื่มสุราเป็นบาปจริงหรือ? กรณี การจิบไวน์เพื่อป้องกันโรคความดันต่ำ

17 สามีไม่ยอมให้ภรรยาไปทำแท้ง
สัมบูรณนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5 สามีไม่ยอมให้ภรรยาไปทำแท้ง

18 สัมบูรณนิยม VS การโต้แย้งเรื่องศีล 5
การไม่ยอมให้เพื่อนฆ่าตัวเองตายเพื่ออุทิศร่างกายให้เป็นอาหารแก่คนอื่น

19 สัมบูรณนิยม VS สัมพัทธนิยม
กรณีผีเสื้อยักษ์

20 สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม
จบ สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม


ดาวน์โหลด ppt 6.2 มาตรการตัดสินศีลธรรม (เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google