งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open source software นาย ธัชพล ใจคำ เลขที่ 20 นาย ญาณกร มีรักษ์ เลขที่ 11 นาย ทัศพันธ์ สุนันตา เลขที่ 21 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open source software นาย ธัชพล ใจคำ เลขที่ 20 นาย ญาณกร มีรักษ์ เลขที่ 11 นาย ทัศพันธ์ สุนันตา เลขที่ 21 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open source software นาย ธัชพล ใจคำ เลขที่ 20 นาย ญาณกร มีรักษ์ เลขที่ 11 นาย ทัศพันธ์ สุนันตา เลขที่ 21 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ( ดอยสะเก็ด )

2  คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดแผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยี ของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบาง ประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ ซอร์สโค้ดได้ ภายใต้เงื่อนไขทางข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู ( จีพีแอล ) และสัญญา อนุญาตแจกจ่ายซอฟต์แวร์ของเบิร์กลีย์ ( บีเอสดี ) ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ซที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ เพิร์ล ไฟร์ฟอกซ์ ลินุกซ์ อะ แพชี เว็บเซิร์ฟเวอร์

3 ที่ชื่อโปรแกรมลิขสิทธิ์ ประโยชน์ในการใช้ งาน ชื่อโปรแกรมทดแทน 1Microsoft Office จัดการเอกสาร สำนักงาน LibreOffice(OpenOffice) 2WinZip บีบ - อัด และคลายไฟล์ 7-zip 3ACDSee,PhotoShop จัดการไฟล์ภาพ PhotoScape 4ACDSee จัดการไฟล์ภาพ Picasa 5Adobe PhotoShop ตกแต่งรูปภาพ Gimp 6Adobe Acrobat แปลงไฟล์เป็น PDF PDFCreator 7Nero Burning ROM เขียนแผ่น CD/DVD AshampooBurningStudio

4 8WinAMP ฟังเพลง AIMP 9PowerDVD ดูวีดีโอ หนัง VLC 10SnagIT จับภาพหน้าจอ Faststone Capture 11SnagIT จับภาพหน้าจอ Lightscreen

5 โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงาน ด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและ การสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่มนิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถ ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ และตัวหนังสือ การทำภาพขาวดำ การทำภาพถ่าย เป็นภาพเขียน การนำภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแต่งภาพ ต่าง

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Open source software นาย ธัชพล ใจคำ เลขที่ 20 นาย ญาณกร มีรักษ์ เลขที่ 11 นาย ทัศพันธ์ สุนันตา เลขที่ 21 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google