งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S OFTWARE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ สุขมิลินท์ เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S OFTWARE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ สุขมิลินท์ เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S OFTWARE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ สุขมิลินท์ เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

2

3

4

5 มารู้จักกับ ซอฟต์แวร์..

6

7 ความหมาย.. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรม ที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึง ลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของ คอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูล ที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้

8 ประเภทของซอฟต์แวร์

9 ซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอำนวยเครื่องมือ สำหรับทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์

10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (A PPLICATION S OFTWARE ) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่างานด้าน การจัดทำเอกสาร การทำบัญชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนงานทุก ๆ ด้านตามแต่ผู้ใช้ต้องการ จนสามารถ กล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำให้เกิด การใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวาง และทำให้ คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถขาดได้ในยุค สารสนเทศนี้

11


ดาวน์โหลด ppt S OFTWARE จัดทำโดย นางสาว กนกวรรณ สุขมิลินท์ เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google