งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ทิศทางการศึกษาไทย ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

2 แนวคิดใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Light speed Beyond light speed Attention economy Form vs Substance

3 Beyond educational reform:ยิ่งกว่าการปฏิรูปการศึกษา
Knowledge based economy: พลังความสมอง พลังความคิด พลังความรู้ : คิดแบบบูรณาการ คิดแบบเชื่อมโยง: บุคคล-ครอบครัว-ประเทศ-โลก Lifelong learning :ชีวิต- การเรียนรู้-การทำงาน

4 Education for All Access for All All for Education Quality education Release brain power

5 Community learning center E-learning Distance learning
Enriched learning environment Learning resource center

6 Modernization of Thai Educational System
Insure access to quality education for all Equip learners with tomorrow’s technology Transform schools to become lifelong learning centers with diverse learning alternatives Provide global curriculum to develop creativity and global citizens

7 Support research, industry, and education integration
Upgrade workforce with modernized skills for value creation in the new economy Provide new concept and practice of sufficiency economy to learners and educational personnel

8 Strategy Online learning Curriculum and instruction
Professional development Modernization vocational education World class university Enrich learning environment Top-school global link Release learner’s brain power


ดาวน์โหลด ppt ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google